אוקטובר 2018 | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

ספרים בהוצאת רסלינג

     BF723 .C7A44 2016

    אלכסנדר, גד

    לצייר להם כבשה? כיצד נוכל לטפח
    את היצירתיות של ילדינו ותלמידינו?

    רסלינג

    DS126.3 .E4 2015

    דוידוביץ, ניצה, עורכת

    אל גיא צלמוות: חווית השואה בראייה
    רב-תחומית

    רסלינג

    LA1441 .F73 2013

    פרנק, אברהם

    מתרבות של בחינות - לפדגוגיה
    עכשווית: המעשה החינוכי בישראל
    לקראת שנת 2020

    רסלינג

    LB1051 .H34 2015

    חגי, אתי

    חינוך מבקש משמעות: בין
    פסיכואנליזה לחינוך

    רסלינג

    PJ5054 .M322N4 2015

    מטלון, רונית

    הנערות ההולכות בשנתן: מחזה

    רסלינג

    LA1441 .K37 2013

    קשתי, יצחק

    חינוך כזהות וכפעולה

    רסלינג

     

    DS143 .A82 2010

    אורון, יאיר

    זהויות ישראליות: יהודים וערבים
    מול המראה והאחר

    רסלינג 

    LB880 .O86 2008

    שיינברג, שילה, עורכת

    אוטונומיה וחינוך: היבטים 
    ביקורתיים

    רסלינג

    LC1099.5 .I8P69 2012

    פויס, יעל

    ספרות במרחב מרובה תרבויות:
    מורים יהודים וערבים קוראים יחדיו

    רסלינג