גיליון 1 - אלול תשע”ה (8.2015) | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך