האקדמית גורדון - ההנהלה הציבורית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 האקדמית גורדון - הוועד המנהל

 

ד"ר אהרון בר - עוז יו"ר חבר הנאמנים
מר אליעזר ויידה יו"ר הוועד המנהל
עו"ד ברוריה גבע חברת הוועד המנהל
עו"ד זאהר מחפוז חבר הוועד המנהל
גב' בתיה יוסף חברת הוועד המנהל
גב' חני לידור חברת הוועד המנהל
מר עופר קליין חבר הוועד המנהל
מר דן סולר חבר הוועד המנהל
גב' רבקה שרגיל חברת הוועד המנהל
מר דני פסלר חבר הוועד המנהל

 

פרופ' יחזקאל טלר - נשיא

מר יגאל שייניס - סגן נשיא למנהל וכספים

צור קשר
  • captcha
  • 5033*