הדרכה בגיל הרך | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

הדרכה בגיל הרך - נתיב ייעודי לגננות ואנשי חינוך בגיל הרך
גננות ואנשי חינוך בגיל הרך שיבחרו בנתיב זה יוכשרו לתפקידי הדרכה תוך הדגשת ייחודה של שכבת הגיל הצעירה, במסגרת קורסים ייעודיים שישולבו בתכנית.
בקורסים אלה יילמדו בנפרד נושאים מהותיים כגון: תכנון לימודים, הערכה בהוראה ולמידה, תהליכי למידה, ויסות ותיווך המותאמים לגיל הרך.
קורסים ייחודים לגיל הרך:
הערכה ומדידה בגיל הרך
תכנון לימודים ותכנון הדרכה בגיל הרך
פרקטיקום בגיל הרך
יחסי מדריך-מודרך בגיל הרך
תהליכי למידה, ויסות ותיווך בגיל הרך (סמינריון)
הסמינריון יעסוק בהבנת תהליכי למידה חברתית והגורמים המשפיעים עליה. במהלך הקורס נכיר תיאוריות והמושגים הקשורים להתפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך. כמו כן נכיר את מאפייני הלמידה החברתית ואת הלמידה דרך פעילות משחקית בגיל הגן. בקורס נלמד על  למידה של וויסות רגשות והתנהגות בגיל הגן.  וננסה ליצור גוף ידע עדכני ביחס לתהליכי למידה בגילאי הגן. המשתתפים בקורס יחקרו בתחום בגיל הרך ויכינו עבודת מחקר בהתאם להנחיות בקורס.
היבטים רב- מערכתיים בהתפתחותם של ילדים  (סמינריון)
בסמינריון נכיר ידע רב מערכתי וגישות דינמיות כדי להבין את נקודת המוצא של הפסיכולוגיה ההתפתחותית נכון להיום. היכרות זו תאפשר לפתח את היכולת להבין, להעריך, ולבנות מודלים ברמת המיקרו והמקרו כדי לקדם את התפתחותם של ילדים בכל התחומים. בדרך זו נלמד להוביל באופן מדויק ונכון צוותים חינוכיים וצוותי הדרכה במהלך עשייתם החינוכית.