החוג לאנגלית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

החוג לאנגלית

מסלול בי"ס יסודי (ג'–ו') או מסלול רב-גילי (ג'–י'):

 

החוג לאנגלית מכשיר מורים לאחד המקצועות הנדרשים ביותר במערכת החינוך. החוג מקנה ללומדים את הידע הנדרש בדיסציפלינה, את מיומנויות השפה ואת הידע התאורטי והמעשי בתחום הוראת האנגלית. מטרת הלימודים בחוג היא להכשיר בוגרים השולטים בשפה האנגלית, בתרבות שהיא מייצגת ובכלים ובשיטות להוראתה הנהוגים במערכת החינוך.

 


במסלול בית הספר היסודי, יתמחו הסטודנטים בשיטות הוראה המתאימות לילדים בכיתות היסוד. הם יעמיקו את הבנתם בהקניית תשתיות הידע הלשוני בשפה זרה, שישמשו בסיס להקניית כישורים לשוניים מורכבים יותר במערכת החינוך העל-יסודית. במסלול הרב-גילי יתמחו הסטודנטים בהוראת השפה, הן בבתי הספר היסודיים והן במסלול העל-יסודי, בכיתות ז'–י'. הלומדים במסלול זה יעסקו גם בתהליך המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, הכרוך במשברים אצל תלמידים. הם יעמיקו בתכניות הלימודים ובמגוון דרכי ההוראה של טווח גילים רחב כדי להקל על המעברים.

 


בשני המסלולים ייחשפו הסטודנטים לדרכי הוראה בכיתה הטרוגנית, תוך העמקת הידע בשפה האנגלית, בספרותה ובתרבותה. דגש מיוחד יושם על ידע תאורטי ועבודה מעשית עם תלמידים בעלי לקויות למידה. דרכי ההוראה שיילמדו ישלבו חידושי טכנולוגיה העומדים לרשות הפיתוחים הפדגוגיים. הכשרת הלומדים בחוג בנויה על בסיס הגישה התקשורתית הדוגלת בהקניית שפה בהקשר התרבותי והתקשורתי והבנת מבנה השפה וספרותה.

 


בחוג מגוון קורסים המכוונים להעשרת השפה האנגלית, הבלשנות, הספרות והתרבות האנגלית, לצד קורסי חינוך והוראה, הנלמדים גם הם בשפה האנגלית.

 

ממבחר נושאי הלימוד:


ספרות ילדים באנגלית, דרמה יוצרת, פסיכולינגוויסטיקה, רכישת קריאה וכתיבה בשפה זרה, אבחון דידקטי באנגלית, הוראה בכיתות הטרוגניות, שילוב יישומי המחשב בהוראת האנגלית.

* החוג לאנגלית הוא חד-חוגי ואין אפשרות לשלב עמו לימודים בחוג נוסף.

 

מתווה הלימודים בחוג:

תשפ"ב: תוכנית תואר ראשון ותעודת הוראה

תשפ"ב: תוכנית גשר לתואר ראשון ותעודת הוראה

תשפ"א: תואר ראשון ותעודת הוראה

תש"ף: תואר ראשון ותעודת הוראה

תש"ף: תואר ראשון ותעודת הוראה גשר 

 

 

(מתווה לימודים כללי ללימודי חינוך)

 

תקצירי קורסים >>

 

 

ראש החוג: ד"ר תמי אביעד-לויצקי, דוא"ל: lytami@gordon.ac.il