הכנס השנתי של החוג לחינוך חברתי-קהילתי בגישת S.L.B | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

החוג לחינוך חברתי-קהילתי (בלתי פורמלי) באקדמית גורדון שמח להזמינכם לכנס השנתי שיתקיים בפעם הראשונה באקדמית גורדון. בכנס ישתתפו גם אנשי שטח ממשרד החינוך ומנהלי מסגרות חינוכיות שבהם הסטודנטים מתנסים. הנושא המרכזי של הכנס הוא מקום החינוך החברתי כמענה לאתגרי החברה הישראלית, והסטודנטים בחוג ישתפו בחוויות ובהצלחות מעבודתם בשדה.

ד״ר אלי וינוקור, ראש החוג לחינוך חברתי-קהילתי: ״היוזמה הזאת מרגשת מאוד. ראשית לכל, כיוון שהיא מיישמת את חזון החוג, שחרט על דגלו את הקשר העמוק שבין הכשרה אקדמית איכותית לבין עשייה משמעותית בקהילה; ושנית, מכיוון שהיא מופקת ומנוהלת כל כולה על ידי הסטודנטים, שמבינים כבר מהשנה הראשונה שחינוך אמיתי עושים ביחד!״