הרחבת הסמכה מורה א+ב | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

הסטודנטים אשר יסיימו בהצלחה את מסלול הגננות יכולים להרחיב את הסמכתם ללימודי הוראה
לכיתות א'+ב'   במסגרת ההסמכה ילמדו הסטודנטים קורסים דידקטיקה להוראה,
הוראת קריאה וחשבון והתנסות בהוראת כיתות יסוד בבתי הספר היסודיים.

ההסמכה להוראה מורה לכיתות א+ב' מתבצעת במהלך שנת הלימודים השלישית והרביעית ועלכן על הסטודנט להביע התעניינות בזמן ההרשמה ללימודים.