התמחות בהכשרת מורים - סטאז' | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

בשנת הלימודים האחרונה או העוקבת, כל סטודנט העובד בשכר בהוראה בהיקף של שליש משרה לכל הפחות, רשאי להתחיל את שנת ההתמחות (סטאז'). במהלך שנה זו ישתתף הסטודנט בסדנת התמחות במכללה, שתלווה את ההתמחות בשדה. סיום 80% מהחובות הרלוונטיים והֶסדר שכר הלימוד הם תנאי לתחילת ההתמחות והשתתפות בסדנה. עם סיומה המוצלח של שנת ההתמחות וקבלת התואר .B.Ed ותעודת הוראה, הבוגר יהיה זכאי לרישיון הוראה מטעם משרד החינוך.
סטודנטים לתואר ראשון אשר לא ישתלבו בשנת הלימודים הרביעית בעבודה בהוראה יקבלו מהמכללה אישור מורה בכיר לדרגת שכר, בתנאי שסיימו את חובותיהם האקדמיים. לאחר סיום החובות לתואר, יקבלו הסטודנטים תואר .B.Ed ותעודת הוראה.
חובת ההתמחות חלה גם על סטודנטים בעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה.

 


  לפירוט נוסף אודות הסטאז' במכללה לחצו כאן
 
  לאתר התמחות בהוראה של משרד החינוך לחצו כאן

 

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*