למידע נוסף נא לפנות לגב' אירית אברהם, מזכירת הכנס irita@gordon.ac.il