התנסות בהוראה | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

התנסות בהוראה
ההתנסות בהוראה בבתי הספר ובגני הילדים היא נדבך מרכזי בתהליך ההכשרה להוראה. מטרת ההתנסות היא למידה מתוך
הסיטואציה המעשית של ההוראה והחינוך, בכל התחומים שבהם עוסק המורה בכיתה, בבית הספר ובקהילה, ותוך כדי מיזוג של ידע
תיאורטי הנלמד במסגרת האקדמית. סטודנטים לתואר ראשון יתנסו בבתי ספר ובגנים, יום בשבוע במשך שנתיים וחצי של ההכשרה,
בהלימה לדרישות החוג. נוסף על ההתנסות השבועית, תתקיים התנסות של חמישה ימים רצופים בכל סמסטר, המכונה "שבוע עבודה
מעשית". בנוסף, בשנת הלימודים השלישית, תתקיים התנסות רצופה של עשרה ימים בפתיחת שנת הלימודים בבתי הספר ובגנים.
יום ההתנסות תואם את משך יום הלימודים המקובל בבית הספר או בגן המאמן, ואת הצרכים הייחודיים של כל בית ספר או גן )ולא
פחות מ 6- שעות(.
תכנית התנסות ייחודית – עמית אקדמיה
במסגרת התכנית עמית אקדמיה מתנסים הסטודנטים פעמיים בשבוע בבתי הספר ובגנים. כל מסגרת )בתי ספר וגנים( מלווה בהנחיה
צמודה של מורה או גננת מכשירה, ומדריכה פדגוגית מובילה מטעם המכללה, השוהה במסגרת לאורך כל ימי ההתנסות ונותנת מענה
מקצועי, רגשי ומערכתי עבור הסטודנטים. בנוסף מלווים הסטודנטים על ידי מדריכה דיסציפלינארית מטעם המכללה, בהתאם לחוגי
ההתמחות של הסטודנטים. בית הספר וגני הילדים השותפים בתכנית, רואים בסטודנטים חלק מהצוות החינוכי. הסטודנטים נחשפים
להיבט ההוראתי בכתה ולהיבט המערכתי בבית הספר ובגן, נפגשים עם בעלי תפקידים, מתנסים בשכבות גיל שונות ושותפים באספות
הורים, טקסים ואירועים, המתקיימים במסגרת החינוכית לאורך השנה.

 

רכזת ההדרכה: ד"ר פני שמעוני, דוא"ל: [email protected]
 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*