ועדת היגוי | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

חברי ועדת ההיגוי:
יו"ר ועדת ההיגוי - לימור הררי
חברי הועדה -   ד"ר אורלי מורג, שולה וייסמן, ג'קי טפליץ, אריאלה לונברג, יוסי הלוי

 

ועדת ההיגוי מקדמת תוך הערכה מתמדת את תהליך שילוב האייפדים בהוראה. הועדה עוסקת במספר נושאים:


 גיבוש התפיסה הפדגוגית של שילוב האייפדים בהוראה באקדמית גורדון
 שילוב אייפדים בהוראה באקדמיות ברחבי העולם, למידה מניסיונם של אחרים.
 פיתוח מערך ההכשרה של הסגל האקדמי
 חקר אפליקציות המיועדות לחינוך
 שיח עם מומחים עולמיים בנושא
 הכרות, שיח והתנסות עם יוצרי אפליקציות לחינוך
 הטמעת תהליך שילוב האייפדים במסגרות למידה שונות של הסטודנטים
 שקיפות של תהליך ההטמעה עבור הסגל והסטודנטים
 

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*