חדש! הוראת המתמטיקה | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

תואר מוסמך בחינוך בהוראת המתמטיקה.

(Master of Education for Teaching Mathematics)

 

ראש החוג: פרופ' איליה סיניצקי

 

 

 

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

 

 

 

הרציונל

 

התוכנית מציעה הכשרה למורי מתמטיקה המעוניינים להוביל את הוראת המקצוע בבית הספר היסודי והעל-יסודי בשילוב כלים פדגוגיים וטכנולוגיים עדכניים. היא תהווה המשך טבעי לתהליך הכשרתם של מורים בפועל, כאלה המעוניינים להעמיק בכיוונים חדשים בהוראת המקצוע ולהמשיך להתפתח מקצועית אחרי סיום התואר הראשון בהוראת המתמטיקה ואחרי התנסות בהוראה בפועל. התוכנית תתמקד בהרחבה ובהעמקה של המודעוּת לתאוריות ולשיטות עדכניות בהוראה ובלמידת המתמטיקה.
התוכנית מתמקדת בעקרונות עיוניים מחקריים ובדרכים יישומיות להוראת מתמטיקה בבית הספר. מטרתה היא ליצור מסגרות ותהליכי למידה התומכים בפיתוח חשיבה של הלומד, מגבירים את אהבתו למקצוע ומסייעים בהבניית ידע מתמטי משמעותי. בשני נתיביה, הוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי והוראת מתמטיקה בבית הספר העל-יסודי, התוכנית נותנת מענה לדרישות הייחודיות להוראת המקצוע – בהתאם לרמת ההתפתחות ורמת החשיבה של הלומד ובהתאם לדגשים הקוריקולריים ללמידת מתמטיקה בבית הספר היסודי והעל-יסודי.
המבנה האקדמי של הלימודים בתוכנית
הלימודים במסגרת התוכנית מתקיימים בשני נתיבים: הוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי והוראת מתמטיקה בבית הספר העל-יסודי.

 

 

 

מבנה הלימודים בכל אחד מהנתיבים של התוכנית נועד להשיג את מטרותיה ומתמקד בשלושה אשכולות:

 

אשכול לימודי מתודולוגיה –

הסטודנט יכיר את פרדיגמות המחקר, בחינוך בכלל ובחינוך מתמטי בפרט, וירכוש מיומנויות המאפשרות חקירה של ההיבטים המגוונים של עיסוקו בהוראת מתמטיקה ברמה אקדמית גבוהה (רמה התואמת את רמת לימודי ה"מוסמך" בתוכנית).

 

אשכול דרכי הוראת המתמטיקה –

זהו החלק המרכזי בתוכנית. התוכנית מתמקדת בהיבטים יישומיים של הוראת המתמטיקה בכל רמות למידת המקצוע (תוכנית להכשרה רב-גילית), לרבות ביטויים של עקרונות מתמטיים בסיסיים. הסטודנט ירכוש ידע וכלים לפיתוח וליישום של אסטרטגיות הוראה ולמידה עדכניות בתחום המתמטיקה, כאלו המבוססות על התמצאות מעמיקה בתאוריות על אודות התפתחות הידע המתמטי ורכיביו במהלך הלמידה  בבית הספר.

 

אשכול העמקת הידע המתמטי –

בחלק זה המטרה היא שדרוג הידע הדיסציפלינרי של הסטודנט במתמטיקה. לסטודנטים יתאפשר להעמיק את הידע המתמטי שלהם בקורסים המתמקדים בנושאים ובתכנים מגוונים של תחום המתמטיקה, לרבות הכרת תחומי מחקר עדכניים של המקצוע ויישומיהם.

 

 

 

על שני הנתיבים – מה לחוד ומה ביחד?

כ-80% מהלימודים מתקיימים במסגרת קורסים המשותפים לסטודנטים משני הנתיבים. למידה משותפת של סטודנטים משני הנתיבים בקורסים האלה תגרום להבנה מעמיקה יותר של המתמטיקה לענפיה כתחום ידע בעל עקרונות עמוקים משותפים, ושל המתמטיקה כמקצוע לימוד בית ספרי המתאפיין בקשרים מגוונים בין הנושאים הנלמדים במִגוון שלבי למידה.
עם זאת, בקורסים משותפים אלה חלק מהלימודים יתקיימו בקבוצות דיון, עבודה או חקר הכוללות סטודנטים אשר לומדים בנתיב מסוים. דוגמאות לכך הן לימודי ניתוח שיח מתמטי בכיתות שונות, הרכבת משימות המפתחות חשיבה מתמטית בשלבי למידה שונים, בחינת פעילויות חקר הנערכות בסביבת גאומטריה דינמית, פיתוח חומרי הוראה, ובייחוד למידה בסמינריונים.
התוכנית מספקת (בכ-20% מהיקפה הכללי) בכל אחד משני נתיביה הכשרה מיוחדת בהתאם לצרכים של הלומדים בה. הכשרה זו ניתנת בקורסים של אשכול העמקת הידע המתמטי. את הידע הקוריקולרי שלהם המורים מעשירים בקורסים העוסקים בהיבטים מיוחדים ובדגשים של תוכניות הלימודים למתמטיקה בבית הספר היסודי ובבית הספר העל-יסודי.

 

יום הלימודים בשבוע  - יום ד'
ברוב הקורסים ייושם המודל של קורס מעורב-היברידי, קורס ש-15% עד 25% מהשיעורים בו הם שיעורים מקוונים (סינכרוניים וא-סינכרוניים).

 

 

 

 

 

תנאי קבלה מפורטים לתכנית הלימודים:

• תואר ראשון במתמטיקה/ הוראת המתמטיקה, או בהתמחות במתמטיקה ותעודת הוראה במוסד אקדמי מוכר בהתאם לנתיב הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי/על יסודי, בציון ממוצע של 80 לפחות. למועמדים לנתיב ''הוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי'' נחשבת גם התמחות אחרת, בתוספת השלמת הלימודים בתוכנית התמקצעות במתמטיקה של משרד החינוך בציון ממוצע של 80 לפחות.
• סיום בהצלחה של הקורס ''אנגלית למתקדמים 2'' בלימודי התואר הראשון.
• אישור על סיום לימודים בקורסים בסיסיים לתואר ראשון בסטטיסטיקה ושיטות מחקר.
• מיון באמצעות ריאיון קבלה וביצוע מטלת כתיבה מורכבת, כפי שמקובל בכל התוכניות לתואר שני

 


תנאי סיום הלימודים בתוכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר
עמידה בכל החובות, דהיינו:
• קבלת ציון עובר (60 לפחות) בכל אחד מקורסים הנלמדים בתכנית
• כתיבת שתי עבודות סמינריוניות וקבלת ציון עובר ( 70 לפחות) עבור סמינריונים
• הגשת עבודת גמר באישור יחידת עבודות הגמר

 

 

השאירו פרטים ונחזור אליכם >>

 

 

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג