חוגי הלימוד לבי”ס יסודי ולבי”ס על יסודי | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

הלימודים לתואר ראשון מתקיימים במתכונת דו-חוגית, למעט החוג לאנגלית ומסלול הגיל הרך. על הסטודנט לבחור שני חוגי לימוד מהחוגים המוצעים במסלול בית הספר היסודי או העל-יסודי.

___________________________________________________________________________________

 

 חדש! חינוך יסודי


במסלול ביה"ס היסודי (א'-ו')

החוג למנהיגות בחינוך (בבית הספר היסודי) הינו חוג חדש וייחודי שצמח מתוך דרישה של השדה החינוכי בהכשרה ייעודית של מחנכים ומחנכות ביסודי, ומתוך הכרה בצימאון הרב של מערכת החינוך במחנכים ומחנכות בעלי כישורים, מיומנויות, תפיסות וערכים שיתאימו לאתגרי השעה. החוג לחינוך יסודי הינו מביא אתו רוח אחרת ורעננה להכשרת מורים ומטרתו להכשיר מחנכים ומחנכות בעלי זהות חינוכית מבוססת וערכית יחד עם כישורים מנהיגותיים לקידום החינוך בבית הספר היסודי. במסגרת החוג נשתמש בשיטות הוראה, למידה והערכה חדשניות, ונשים במרכז את צמיחתם של הסטודנטים והסטודנטיות כמחנכים ומחנכות מובילים ופורצי דרך בבית הספר היסודי. ההכשרה בחוג תכלול פיתוח יכולות למידה עצמית, יכולת ליזום ולקדם פרויקטים ומהלכים בבית הספר היסודי, יכולת הוראה במרחבים פדגוגיים משתנים, מיומנויות בין-אישיות וחברתיות מפותחות, יכולות לפעול כחלק מהקהילה הבית ספרית, יכולות מפותחות של ביטוי והבעה בעל פה ובכתב, יכולת יצירתית וגמישות והוראה של תחומי תוכן ביסודי. ההכשרה כוללת גם התנסות בבית הספר והכרה לעומק של העשייה היומיומית של מחנכי ומחנכות הכיתה. כיוון שמדובר בתוכנית חדשנית ומבוקשת, בוגרי החוג צפויים להשתלב בקלות במערכת החינוך היסודי.

ממבחר נושאי הלימוד:

למידה מחוץ לקופסא ומחוץ לכיתה, הוראת הקריאה ותיאטרון, אסתטיקה ויצירתיות בחינוך, פיתוח זהות אישית-מקצועית של המורה כמנהיג, המחנך כמנחה ומאמן, הכיתה כקבוצה חברתית, לשון-חברה ושיח, אומנות ההבעה, עקרונות השילוב וההכלה וקורסי בחירה מהדיסציפלינות השונות.

 

ראשת החוג: ד"ר גילית כדורי   gilitc@gordon.ac.il

_________________________________________________________________________________________

 

  החוג לחינוך חברתי קהילתי (חינוך בלתי פורמלי)

מסלול בית הספר העל-יסודי (ז'–י')

מטרת החוג לחינוך חברתי קהילתי (בלתי-פורמלי) היא להכשיר מנהיגים חינוכיים-חברתיים ערכיים, ביקורתיים וחדורי מוטיבציה, המסוגלים לחשוב "מחוץ לקופסה" ולהוביל תהליכים, פרויקטים, יוזמות ותכניות שישנו לטובה את המציאות החברתית-חינוכית בבתי הספר ובקהילה. תכנית הלימודים הייחודית בחוג משלבת כבר מהשנה הראשונה הכשרה אקדמית מרתקת עם התנסות מגוונת בשטח.
כיוון שהלימודים בחוג נערכים במתכונת דו-חוגית במסלול העל יסודי, בוגרי החוג זכאים לתואר כפול (בחינוך חברתי-קהילתי ובחוג נוסף) ולשתי תעודות מקצועיות (תעודת הוראה ותעודת "עובד חינוך"), המאפשרות להם לשלב בין מגוון אפשרויות העסקה מכובדות, בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי.

 

ממבחר נושאי הלימוד:

בחוג שני מסלולי התמחות – חינוך חברתי-קהילתי וקידום נוער

בסוף שנת הלימודים הראשונה, הסטודנטים בחוג בוחרים באחת משתי ההתמחויות:
א. חינוך חברתי-קהילתי – התמחות בהובלת תהליכים חברתיים-חינוכיים בבית הספר ובקהילה. קורסים לדוגמה: עובד החינוך כמנהיג חברתי-קהילתי, תכנון, פיתוח והערכת תכניות בתחומי החינוך החברתי-קהילתי, תקשורת בינאישית ועבודת צוות, יזמות וחדשנות, מיומנויות בניהול חינוכי, יסודות השולחן העגול ועוד. בוגרי ההתמחות משתלבים בעשייה במרכזים קהילתיים, בתנועות ובארגוני נוער, בעמותות, ובמחלקות הנוער והתרבות ברשויות המקומיות.
ב. קידום נוער – התמחות בתחום העבודה עם נוער במצבי מצוקה וסיכון. קורסים לדוגמה: פדגוגיות אלטרנטיביות בחינוך הבלתי פורמלי, ילדים ונוער במצבי סיכון ולחץ, מתבגרים ובעיות התנהגות – ממניעה ועד להתערבות, גישות התערבות חינוכיות וטיפוליות בעבודה עם נוער, התמודדות פסיכו-חינוכית עם אלימות וסטייה בקרב בני נוער ועוד. בוגרי ההתמחות משתלבים כעובדים חינוכיים בכפרי נוער, בפנימיות, ביחידות לקידום נוער, ובמגוון המסגרות לטיפול בנוער במצוקה הקיימות בקהילה.

לאתר החוג

לצפייה בדף המידע

למתווה הלימודים בחוג לחינוך קהילתי חברתי לחצו כאן

 

ראש החוג: ד"ר אלי וינוקור, דוא"ל eliv@gordon.ac.il

_________________________________________________________________________________________

 

 החוג לאנגלית


מסלול בי"ס יסודי (ג'–ו') או מסלול רב-גילי (ג'–י'):

החוג לאנגלית מכשיר מורים לאחד המקצועות הנדרשים ביותר במערכת החינוך. החוג מקנה ללומדים את הידע הנדרש בדיסציפלינה, את מיומנויות השפה ואת הידע התאורטי והמעשי בתחום הוראת האנגלית. מטרת הלימודים בחוג היא להכשיר בוגרים השולטים בשפה האנגלית, בתרבות שהיא מייצגת ובכלים ובשיטות להוראתה הנהוגים במערכת החינוך.
במסלול בית הספר היסודי, יתמחו הסטודנטים בשיטות הוראה המתאימות לילדים בכיתות היסוד. הם יעמיקו את הבנתם בהקניית תשתיות הידע הלשוני בשפה זרה, שישמשו בסיס להקניית כישורים לשוניים מורכבים יותר במערכת החינוך העל-יסודית. במסלול הרב-גילי יתמחו הסטודנטים בהוראת השפה, הן בבתי הספר היסודיים והן במסלול העל-יסודי, בכיתות ז'–י'. הלומדים במסלול זה יעסקו גם בתהליך המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, הכרוך במשברים אצל תלמידים. הם יעמיקו בתכניות הלימודים ובמגוון דרכי ההוראה של טווח גילים רחב כדי להקל על המעברים.
בשני המסלולים ייחשפו הסטודנטים לדרכי הוראה בכיתה הטרוגנית, תוך העמקת הידע בשפה האנגלית, בספרותה ובתרבותה. דגש מיוחד יושם על ידע תאורטי ועבודה מעשית עם תלמידים בעלי לקויות למידה. דרכי ההוראה שיילמדו ישלבו חידושי טכנולוגיה העומדים לרשות הפיתוחים הפדגוגיים. הכשרת הלומדים בחוג בנויה על בסיס הגישה התקשורתית הדוגלת בהקניית שפה בהקשר התרבותי והתקשורתי והבנת מבנה השפה וספרותה.
בחוג מגוון קורסים המכוונים להעשרת השפה האנגלית, הבלשנות, הספרות והתרבות האנגלית, לצד קורסי חינוך והוראה, הנלמדים גם הם בשפה האנגלית.

 

ממבחר נושאי הלימוד:


ספרות ילדים באנגלית, דרמה יוצרת, פסיכולינגוויסטיקה, רכישת קריאה וכתיבה בשפה זרה, אבחון דידקטי באנגלית, הוראה בכיתות הטרוגניות, שילוב יישומי המחשב בהוראת האנגלית.

* החוג לאנגלית הוא חד-חוגי ואין אפשרות לשלב עמו לימודים בחוג נוסף.

 

 

מתווה הלימודים בחוג:

תוכנית תואר ראשון ותעודת הוראה

תוכנית גשר לתואר ראשון ותעודת הוראה

 

 

ראש החוג: ד"ר תמי אביעד-לויצקי, דוא"ל: lytami@gordon.ac.il

_________________________________________________________________________________________

 

 החוג לתרבות עם ישראל ומורשתו

מסלול בית הספר היסודי (א'-ו') ומסלול על יסודי (ז'-י')

 

תוכנית הלימודים להכשרת מורים לתרבות עם ישראל ומורשתו מיועדת  להכשיר מורים להוראת המקצוע, בבית הספר היסודי והעל יסודי, שיוכלו לתת מענה לצרכים המיוחדים של מערכת החינוך בעידן של תמורות בזהותו של הפרט ובזהותו של הקולקטיב הלאומי. 
התכנית מעשירה את הלומדים בידע אקדמי רחב בספרות המקראית, בספרות התורה שבעל-פה, במחשבת ישראל, בהגות ובספרות ישראל לדורותיה ומקנה כלים לחקר ולניתוח  ביקורתי של טקסטים.


ממבחר נושאי הלימוד:


מבוא לתורה שבעל פה, ספרות המקרא על רקע המזרח הקדום ותרבותו,  המסע  האנושי: מיוון העתיקה לאימפריה הביזנטית, מלידתו של האסלאם לתקופת הרנסנס, רעיונות משיחיים מרמב"ם ועד מהר"ל, משנתו של הרצל,  מבוא למדינת ישראל, מגלות לגאולה, חרב היונה –הציונות והביטחון.

למתווה הלימודים בחוג לתרבות ישראל ומורשתו לחצו כאן

 


ראש החוג: ד"ר צחי בלאו. דוא"ל: zahib@Gordon.ac.il

_________________________________________________________________________________________

 

 החוג ללשון


מסלול בית הספר העל-יסודי (ז'–י')


תכנית הלימודים בחוג ללשון נועדה להכשיר מורים אוהבי לשון, המודעים לחשיבותה מבחינה היסטורית, תרבותית וחברתית. הלימודים בחוג מקנים לסטודנט ידע בבלשנות כללית ובבלשנות שמית, בענפי הלשון וברבדיה השונים, וכן מספקים לו כלים לזיהוי תופעות ומגמות בלשון, לניתוחן ולמחקרן. החוג ללשון מייחס חשיבות רבה לפיתוח ידע ויכולת דידקטיים ופדגוגיים בתחום הלשון, המובילים את בוגר התכנית להוראה מדויקת ומעניינת על פי תכנית הלימודים במערכת החינוך.

 

החל משנת הלימודים תשע"ו ייערך מבחן קבלה בחוג ללשון - הן לתלמידים מן החוץ והן לבוגרי מכינה. המבחן יכלול: הבנת הנקרא, כתיבה, אוצר מילים וקישוריות. בוגרי מכינה שיעברו את מבחן הקבלה, יוכלו לקבל פטור מהקורס 'הבעה והבנה' אם יקבלו בקורס זה במכינה 92 ומעלה.

 

ממבחר נושאי הלימוד:


בלשנות כללית ובלשנות שמית, תולדות הלשון העברית, יסודות הדקדוק העברי, פרקים בלשון המקרא, פרקים בלשון חכמים, פרקים בלשון ימי הביניים, סמנטיקה ומילונאות, הבעה בעל-פה, פסיכולוגיה של הלשון, לקות שפה-למידה והשלכותיה על תלמידים בחינוך העל-יסודי ועוד.

 

למתווה הלימודים - מעודכן (כולל לסטודנטים אשר החלו בתשפ"ב)

למתווה הלימודים לסטודנטים שהתחילו ללמוד בתש"ף

למתווה הלימודים לסטודנטים שהתחילו ללמוד בתשפ"א

 


ראש החוג: ד"ר מיכל סיני, דוא"ל: michalsinai@gordon.ac.il

_________________________________________________________________________________________

 

 החוג למדעים

 

במסלול ביה"ס היסודי (א'–ו')


החוג להוראת המדעים מכשיר את מורי העתיד להוראת מדעים בבית הספר היסודי. תכנית הלימודים בחוג מתבססת על גישה המשלבת בין תחומי המדע, הטכנולוגיה, החברה והסביבה. התכנית כוללת מגוון קורסים במדעים, שבהם נלמדים מושגי יסוד, עקרונות, תופעות ותהליכים, בזיקה להוראה בבית הספר ולרלוונטיות לחיי היום-יום ולסביבה.
התכנית מקנה ידע עדכני בנושאים מדעיים באופן חווייתי, תוך פיתוח מיומנויות החשיבה המדעית. בוגרי התכנית מצוידים בשיטות הוראה עדכניות ומגוונות, בהתאם לתכנית הלימודים בבית הספר היסודי.
הלימודים העיוניים בחוג למדעים משולבים בעבודה מעשית, במעבדות ובטיפוח מיומנויות חשיבה וחקר מדעיים. התכנית כוללת גם קורסים מקוונים וסיורים לימודיים.

 

ממבחר נושאי הלימוד:


כימיה, גוף האדם, מבנה הצמח ותפקודו, מדע וטכנולוגיה, טבע וסביבה, ביולוגיה של התא, חשמל ומגנטיות, אקולוגיה ואיכות הסביבה, אסטרונומיה, זואולוגיה ומיניות האדם.

למידע נוסף אודות החוג למדעים, למתווה הלימודים בחוג למדעים לחצו כאן

 

ראש החוג: ד"ר ענת סטולר, דוא"ל: anats@gordon.ac.il

 

_________________________________________________________________________________________

 

 החוג למקרא

מומלץ- לחצו כאן למעבר לאתר החדש של החוג למקרא 

במסלול ביה"ס היסודי (א'–ו') או במסלול ביה"ס העל-יסודי (ז'–י')


הטקסט במקראי הוא כלי מרכזי במעשה החינוך -  על אף מרחק הזמן הוא מתקשר היטב אל חיינו בהווה במקרים רבים, והוא הבסיס לחינוך הערכי-מוסרי של הדור הצעיר של החברה הישראלית על גווניה. הלימודים בחוג מאפשרים לבוגר להבין את המקרא ועולמו, מפרספקטיבות מגוונות – מסורתיות ומודרניות-מדעיות, מתקופות שונות, ומזרמים שונים במחקר ובפרשנות, וכן לאור תחומי דעת אחרים. נקודות המבט המגוונות מקנות לבוגר החוג את היכולת להעצים את הוראת המקרא שהוא ינהיג בכיתותיו, מתוך תפיסה פלורליסטית, עשירה ורבת פנים.
 

ממבחר נושאי הלימוד:

המקרא ועולמו (קורס מבוא), יוסף בעל החלומות, ספר שמואל, ספר במדבר, ספר דברים, הנבואות על אדום,  טעמים לשון ופרשנות, השירה המזמורית, פרשנות פמיניסטית, קדמוניות היהודים – ספרו של יוספוס פלביוס, מלאכים במקרא, נשים ללא עתיד, סיפורי אליהו ואלישע, פרשיות בחקר החוק המקראי, פרקים נבחרים במקרא לאור ספרות מצרים הקדומה ותרבותה, ספרות פותחת שתיקות מקראיות, ספרות החכמה הדידקטית: ספר משלי, עלילות הראשית, אמונות ודעות בספרות הנבואה, דרכי החיבור ומגמות העריכה בספר מלכים, בקיאות וציר הזמן, הסיפור המקראי, פרשנות ימה"ב, החינוך בעולם הקדום: כנען, ישראל, מסופוטמיה ומצרים.

מתווה תוכנית הלימודים

ראש החוג: ד"ר שירלי נתן- יולזרי, דוא"ל: Shirlyn@gordon.ac.il

 

_________________________________________________________________________________________

 

 החוג למתמטיקה

 

במסלול ביה"ס היסודי (א'–ו') או במסלול ביה"ס העל-יסודי (ז'–ט')


מטרת החוג היא להכשיר מורים בעלי ידע במתמטיקה ובחינוך.
בהכשרת מורים לכיתות א'–ו': הבניית הידע המתמטי של הלומד מהשלבים האינטואיטיביים למבנה הלוגי של המקצוע.
בהכשרת מורים לכיתות ז'–ט': הרחבה והעמקה של הידע המתמטי, הלוגי והדדוקטיבי של המקצוע.

 

מטרות החוג:
פיתוח כישורי חשיבה מתמטית ורכישת כלים מתאימים לפיתוח חשיבה מתמטית לתלמידים.
הכרת מבנה תכניות הלימודים במתמטיקה בבית הספר היסודי והעל-יסודי, תוך מתן דגש על דרכי הוראה ייחודיות ומאתגרות.
פיתוח מיומנויות של חקר ושאילת שאלות, הנמקה והצדקה.
הבנת הקשר בין מושגים מתמטיים לבין מצבים מחיי היום-יום והסביבה.

 

ממבחר נושאי הלימוד:


תורת המספרים, תורת הקבוצות, ממספרים לפעולות, משחקי חשיבה במתמטיקה, תפיסות מוטעות במתמטיקה, גאומטרייה איקלידית, גישה אינטואיטיבית בגאומטרייה, ממספרים למשתנים, פונקציות וגרפים, לוגיקה, הוראת המתמטיקה, מודלים לפתרון בעיות, תולדות המתמטיקה ומבנים מתמטיים.

 

למעבר לאתר  "משחקי חשיבה במתמטיקה"- באתר זה העלינו את  המשחקים שפתחו הסטודנטים בחוג למתמטיקה


למידע נוסף אודות החוג להוראת מתמטיקה

 

מתווים לסטודנטים אשר החלו ללמוד בשנת תשפ"ב:

מתווה לבית הספר היסודי

מתווה לבית הסםר העל יסודי חד חוגי

מתווה לבית הספר העל יסודי דו חוגי

 

 

מתווים לסטודנטים אשר החלו ללמוד בשנים קודמות:

לימודים בחוג למתמטיקה (לבי"ס יסודי) למתחילים לחצו כאן למתחילים מתשפ"א

למתווה הלימודים בחוג למתמטיקה (לבי"ס יסודי) לחצו כאן למתחילים מתש"פ

למתווה הלימודים בחוג למתמטיקה (לבי"ס על יסודי) לחצו כאן למתחילים מתש"פ

 

 

ראש החוג: ד"ר עליזה מלק דוא"ל: maliza@gordon.ac.il

 

_________________________________________________________________________________________

 

החוג לספרות

 

במסלול ביה"ס היסודי (א'–ו') או במסלול ביה"ס העל-יסודי (ז'–י')


הלימודים בחוג לספרות מקנים לסטודנט עקרונות יסוד של אירגון טקסט ספרותי ושל סוגות (ז'אנרים) ספרותיות. תוך הלימוד והחקירה של טקסטים ספרותיים קאנוניים, יפתֵחַ הסטודנט רגישות והבנה ספרותיים שאותן יוכל להעביר לתלמידיו בבית הספר. דגש מיוחד מושם בחוג על יצירות הנכללות בתוכניות הלימודים בבתי הספר, ועל ספרות הילדים לסוגיה.


ממבחר נושאי הלימוד:


שירה על גווניה וסוגיה, הסיפור הקצר, דרמה עתיקה ומודרנית, הספרות העממית, מיתולוגיה יוונית, בעלי חיים בספרות, ספרות ופסיכולוגיה, ספרות ומגדר, ועוד.

למידע נוסף אודות תואר ראשון בספרות

למתווה הלימודים בחוג לספרות לחצו כאן

 

   לכתב העת "ילדות" מיסודו של החוג לספרות - לחצו כאן  


ראש החוג: ד"ר רונית שירן, דוא"ל: ronits@gordon.ac.il

_________________________________________________________________________________________

 

החוג לתקשורת ולחדשנות

במסלול ביה"ס היסודי (א'–ו') או במסלול ביה"ס העל-יסודי (ז'–ט')


תכנית הלימודים בחוג לתקשורת נועדה להקנות לסטודנט ידע על התקשורת בת-זמננו ועל האופן שבו חדירתם של מדיה חדשה ושל תכנים גלובליים מעצבים את עולמם של ילדים ובני נוער. כיום, הילדים מבלים זמן רב מול מסכים אלקטרוניים; הם חיים בעולם שבו קנייה היא בילוי; מתנהלים בחברה שבה בעלות על מותג מאשרת מעמד חברתי; מנהלים שיח עם בני גילם ועם אחרים הנמצאים מאות ואלפי קילומטרים מביתם; יוצרים, מפיקים ומפיצים תכנים תקשורתיים ואינם רק צרכנים פאסיביים שלהם.

 

מטרת החוג:


להניח תשתית של ידע והבנה של הסביבה התקשורתית שבה חיים ילדים ובני נוער. הלימודים בחוג יציידו את המורים לעתיד, ודרכם גם את הדור הצעיר, בכלים ביקורתיים להבנה ולהנאה מן התכנים. המורים שיוכשרו בחוג, ישתמשו בתקשורת להשבחת ההוראה ולהפקת תוצרים ייחודיים בקהילת בית הספר. מרכז הכובד בחוג הוא לימודים עיוניים בתאוריה ובחקר המסרים, היוצרים והקהל. נוסף על כך, ילמדו הסטודנטים גם סדנאות מעשיות בצילום סטילס, בעריכת עיתון בית ספר, בצילום וידאו, ברטוריקה ועוד.

 

ממבחר נושאי הלימוד:


פוליטיקה, הון ותקשורת; מבע קולנועי; אתיקה וחוק; תקשורת ובריאות בעידן האינטרנט; ייצוגי מגדר במדיה; חיים בעולם צרכני; שפה, תרבות ותקשורת; רב-תרבותיות בקולנוע הישראלי ותיעוד חברתי.

תוכנית לימודים למתחילי תשפ"ב

 

תכנית לימודים בתקשורת למתחילי תשפ"א ואילך

 

מתווה הלימודים למתחילים עד לשנת תש"ף (כולל):

למתווה הלימודים בחוג לתקשורת וחינוך  לבית הספר היסודי - לחצו כאן

למתווה הלימודים בחוג לתקשורת וחינוך  לבית הספר העל היסודי - לחצו כאן

 

ראש החוג: ד"ר הדס שלי-הובר, דואל: hadasndy@gordon.ac.il

_________________________________________________________________________________________

 

 החוג הרב תחומי

 

ניתן לשלב לימודים רב תחומיים כחוג שני, לצד החוגים הדו חוגיים המוצעים (כלומר - לא ניתן לשלבו עם החוג לאנגלית, החוג לגיל הרך והחוג לחינוך מיוחד עם מוקד ללקויות שמיעה, הנלמדים במתכונת חד חוגית).

 

למתווה הלימודים בחוג הרב תחומי לחצו כאן