כיתת העתיד - מרחב ללמידה טכנולוגית חדשנית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

באקדמית גורדון פיתחנו מרחב ללמידה פעילה (DLE – Dynamic Learning Environment) המבוסס על עקרונות העיצוב של חברת Apple .

כיתת העתיד שלנו מאפשרת הוראה ברוח המאה ה 21, הוראה בה התלמיד פעיל, מסתובב במרחב המספק לו גירויי למידה שונים ועובד בשיתוף פעולה עם עמיתיו.

המרחב עוצב בהתאם לפילוסופיה החינוכית לפיה מורה שמאפשר לתלמיד פעילויות המותאמות לסגנונות למידה שונים תוך הפעלת מירב החושים, יאפשר לתלמידיו להבין את הנלמד יותר טוב, ליזום, לגלות סקרנות ואחריות ללמידה.

מבנה המרחב מאפשר למידה באופנים שונים: התכנסות (Cave)  מליאה (Waterfall) ולמידה כיחידים או כזוגות. כלל האמצעים הטכנולוגיים במרחב מאפשרים שיתוף מכל מכשיר קצה שהוא. הטכנולוגיה במרחב שקופה, קלה לתפעול ואינה במרכז.

קורסי האייפדים שלנו (שלושים במספר) מכלל תחומי הדעת נלמדים בכיתת העתיד ומשלבים מגוון רב של אפליקציות והתנסות בהדפסה בתלת מימד. הסטודנטים שלנו מתנסים כלומדים במרחב למידה דינמי, המרצים מהווים עבורם מודלינג לפיו תפקיד המורה משתנה, המרצה מנחה, מבנה ומכוון את תלמידיו ואינו גוף הידע. הסטודנטים מאמצים תפיסה זו ומשלבים אותה בהתנסות המעשית בשילוב מגוון אסטרטגיות הוראה.