כתב העת ”רב גוונים-מחקר ושיח” גיליון תשע”ט -2019 | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

"רב גוונים- מחקר ושיח" הוא כתב עת רב תחומי בנושאי חינוך והוראה. כתב העת מקדם בברכה פרסום מאמרים בנושאים מגוונים וביניהם היבטים פסיכולוגיים, סוציולוגיים והיסטוריים של החינוך ובנושאי הוראה והכשרת מורים. כתב העת מיועד לקהל רחב של לומדים ומלמדים, אנשי חינוך ומדעי החברה העוסקים במגוון הרחב של הנושאים הסובבים את דיסציפלינת החינוך וההוראה.

להלן המחקרים המפורסמים בגיליון החדש

 

שם המאמר מחבר צפייה
דבר העורכת    
     
שער ראשון: הקניית אוריינות אזרחית    
מבוא: הקניית אוריינות אזרחית-משימה מרכזית במערכת החינוך דבורה קלקין פישמן לחצו כאן
הדרך המפותלת מהמשרד אל החינוך: השתקפותו של חינוך לאזרחות במטרות משרד החינוך, בתפיסותיהן של גננות ובפרקטיקות שלהן הלכה למעשה מירית שרון לחצו כאן
מסרים על שייכות אזרחית ולאומית בגני ילדים ערבים כנסייתים: חקר מקרה של שני גנים כנסייתים בצפון הארץ אמירה מטר לחצו כאן
הבניית שוויון מגדרי ואי-שוויוניות מגדרי בגן הילדים אוסנת חוכימה לחצו כאן
"קבלה לחברות" כמייצגת מאפייני חברה אזרחית בגן ילדים בקיבוץ מיה אבינערי לחצו כאן
סיכום: חינוך לאוריינות אזרחית לכול-מודל לאימון בהשתתפות אזרחית דבורה קלקין-פישמן לחצו כאן
     
שער שני: תהליכי למידה והוראה בקרב סטודנטים להוראה    
אני שוקלת כעת את המילים שלי לפני שאני מתייגת אנשים"-חוויות התנסות של סטודנטים לחינוך בהעברת שיעור בנושא "רב תרבותיות, גזענות ודעות קדומות" שלומית אוריין ורחל רביד לחצו כאן
תהליכי הלמידה של המתכשרים להוראה בקורס שיטות מחקר איכותניות ליאורה נוטוב לחצו כאן
1General Educational Procedures - Introduction to the Section on Imparting Civic Literacy: A Central Task for the Israeli System of Education Devorah Kalekin-Fishman Click here
The Long Distance from Policy to Educational Practice: Civic Education at the Pre-Primary Stage as Reflected in Goals of the Ministry of Education, in Kindergarten Teachers’ Perceptions and in their Practices Mirit Sharon Click here
Messages about Civil and National Belonging in Arab Kindergartens: A Case Study of Two Christian Kindergartens in Northern Israel Amira Mattar Click here
Structuring Gender Equality and Inequality in Kindergarten Osnat Hukima Click here
Acceptance to Membership as Representing Characteristics of a Civil Society in a Kibbutz Kindergarten Maya Avinari Click here
Civic Literacy for All: A Model of Participatory Practice Devorah Kalekin-Fishman Click here
I simply lived in my own world, unaware of how deep religions and ethnicity are, and what a wonderful world exists within each of us – The experience of pre-service teachers delivering a study unit on
multiculturalism, racism and prejudice
Shlomit Oryan and Rachel Ravid Click here
Learning Processes of Pre-Service Teachers in a Qualitative Research Methods Course Liora Nutov Click here