מורים בעלי ותק בהוראה ללא תעודות אקדמיות | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

תכנית מיוחדת שמורה למורים או לגננות בעלי ותק של 10 שנים לפחות כמורים או כגננות במערכת החינוך. התכנית אינה מיועדת לסייעות בגנים. תכנית לימודים רחבה זו לתואר ראשון ולתעודת הוראה מתבססת אף היא על לימודים קודמים.

 

 תנאי הקבלה:


מסמכים המעידים על ותק בהוראה של 10 שנים לפחות. יודגש שוב כי מדובר בוותק בהובלת כיתה ולא כסייעת או כמטפלת.
ראיון קבלה.

 

 היקף הלימודים:


תכנית הלימודים לתואר ראשון ולתעודת הוראה כוללת 106 ש"ש.
ניתן להכיר בהשתלמויות אקדמיות.

 

 שכר הלימוד:


400% שכר לימוד אקדמי לתכנית + תשלומים נלווים (ישולמו בכל שנת לימוד מחדש).

שכר הלימוד יופחת על פי הכרה בלימודים קודמים לפי המפתח הבא:
עד 56 שעות לימוד = 200% שכ"ל
57–70 שעות לימוד = 233% שכ"ל
71–83 שעות לימוד = 266% שכ"ל
84–96 שעות לימוד = 300% שכ"ל
96–106 שעות לימוד = 400% שכ"ל

 

בתכנית זו ניתן ללמוד למשך ארבע שנות לימוד. הפורסים לימודיהם לשנה חמישית ומעלה ישלמו 25% מגובה שכ"ל מלא וכן תשלומים נלווים לכל שנת לימוד נוספת.

 

_________________________________________________________________________

 

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת ייעוץ: 5033*
 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*