מחברת בחינה - הנחיות | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

 

 

סטודנט/ית יקר/ה,

 

כחלק מהליך שיפור השירות, החל מתקופת הבחינות של הסמסטר הנוכחי תחל המכללה בפרויקט סריקת מחברות הבחינה של הסטודנטים.

 

על מנת שהבחינות יועברו לפי הנהלים הדרושים יש לשים לב לדגשים הבאים:

 

§ יש לוודא שמדבקת הברקוד המודבקת על המחברת הראשונה אכן שייכת לך

§ יש לכתוב את הבחינה בעט כחול/שחור בלבד

§ אין להשתמש בטיפקס למחיקה

§ אין לכתוב בשוליים משני צידי הדף, השוליים נחתכים לפני הסריקה של המחברות!

 

§ נא להקפיד על מילוי הפרטיים האישיים )ת.ז. + פרטי בחינה( על גבי טופס הבחינה או המחברת, בהתאם להנחיות הניתנות בבחינה. סטודנט אשר לא ימלא את פרטיו האישיים כנדרש, בחינתו לא תיבדק.

 

§ נא להקפיד למלא את מספר המחברת מתוך סך המחברות שענית עליהן במקום המיועד לכך.

 

 

 

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה/בקשה.

 

 

                                                                        עינת אדרי

                                                                        ראש מרכז בחינות, ציונים וחדרים