מלגות היחידה הקדם אקדמית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
 • captcha
 • 5033*

מלגות במסגרת היחידה הקדם אקדמית:

 מלגה מטעם משרד הבטחון/החינוך - הנחיות :

 במסגרת היחידה הקדם אקדמית,  ניתן להגיש בקשה למלגה מטעם משרד הבטחון או משרד החינוך, לסטודנטים בגלאים 19-26.

טופס להדפסה בקשה למלגה מטעם משרד הבטחון/החינוך- בלחיצה כאן 

מלגה זו ייחודית לשנה זו בלבד!

סכום מלגה זו יכול להגיע לסיוע של עד 100 אחוז שכר לימוד וסיוע בדמי קיום חודשים.

מתן המלגה נתון לשיקולי משרד הביטחון והחינוך בהתאם לתנאים הסוציואקונומיים אותם מציג הסטודנט בטופס בקשתו למלגה, כפוף לחוק חיילים משוחררים, בהתאם למפורט להלן:

על מנת שנוכל להגיש בקשתך למשרד הביטחון/החינוך, עליך להקפיד למלא את טופס הבקשה במלואו ולצרף את המסמכים הבאים:

 • תמונת פספורט של הלומד/ת המבקש/ת המלגה.
 • צילום ת.ז של הסטודנט/ית  כולל הספח  עם פירוט כתובת מגורים עדכנית.
 • צילום ת.ז של אחד ההורים הכולל ספח עם פירוט שמות הילדים במשפחה, במידה והתלמיד ממוצא אתיופיה יש להביא צילום ת.ז של שני ההורים.
 • אם את/ה  נשואה/י ובעלת ילד אחד או יותר יש להביא צילום ת.ז הכולל ספח של בן הזוג.
 • צילום תעודת שירות צבאי/ שירות לאומי/אזרחי / פטור מטעמי בריאות / פטור מטעמים אחרים/ דחיית שירות ( עד לסיום מועד המסלול).
 • צילום כרטיס שחרור המפרט כרטיס ארד/כסף/זהב.
 • צילום תעודת בגרות או צילום גיליון ציוני בגרות לבעלי בגרות חלקית
 • צילום אישור ציון פסיכומטרי ( במידה ועשית מבחן מימ"ד – אין צורך הציון נמצא במשרד)
 •  צילום פרטי חשבון בנק של הלומד ( צילום שיק או מסמך אישור ניהול חשבון )
 • אישורי הכנסות הורים, בהתאם למפורט:

הורים שכירים
צילום טופס 106 של אבא לשנת 2018

צילום טופס 106 של אמא לשנת 2018

הורה מובטל

אם אחד ההורים לא עובד – יש להביא אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי

קצבת אבטלה - יש לצרף אישור ביטוח לאומי על גובה הקצבה לשלושה חודשים אחרונים.

הורה שאינו עובד

אם אמא/ אבא / בן זוג לא עובד  - יש לצרף אישור ביטוח לאומי על מעמד לא עובד.

הורה נכה

אם אחד ההורים נכה – יש להביא אישור נכות,  פירוט קצבאות לשלושה חודשים אחרונים ואישור מעמד לא עובד (במידה ולא עובד)

סטודנט נשוי/אה עם ילדים
במידה והינך נשוי עם ילדים- צילום טופס 106 לשנת 2018 – של בן הזוג בלבד.

הורים עצמאים:
צילום שומת מס של שנת 2018 ומעלה מאושרת וחתומה ע"י מס הכנסה בלבד + חותמת.

 יתום מאחד ההורים:
בכל מקרה של יתמות מהורה אחדיש לצרף אישור פטירה של אחד ההורים

אם אחד ההורים מקבל קצבת שארים, יש לצרף אישור ביטוח לאומי על גובה הקצבה.

הורה פנסיונר:

אם אחד ההורים הינו פנסיונר,  יש לצרף טופס 106 לשנת 2018 המפרט את סכומי הפנסייה וכן הכנסות מעבודה נוכחית (אם עובד בנוסף)  או אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.

ללא קשר עם אחד ההורים

אם הסטודנט/ית לא  בקשר עם ההורים יש להביא הצהרת עובד/ת סוציאלית המעיד על טיפול במעמד זה

חייל בודד/ת - יש להביא אישור המכונה טופס 1 מטעם משרד הביטחון , המעיד על מעמד זה.

הורים גרושים:

אם ההורים גרושים, יש להביא:

תעודת גירושין

הכנסות של ההורה איתו הסטודנט/ית מתגורר 

 את הטופס יש למלא בעט בלבד.

 לתשומת ליבך, בדף האחרון של הטופס יש צורך בחתימת ההורה ובחתימת הסטודנט/ית.

מומלץ לבעלי רקע אישי מיוחד, לפנות ליועץ היחידה, ד"ר יוסי פרלמן, לכתיבת מכתב מלווה לבקשה למלגה.

לתיאום פגישה עם ד"ר יוסי פרלמן  לחץ כאן.


הבקשה תוגש, באופן ידני, לידי  לי טל בלבד (חדר 104)

תאריך הגשת בקשה לשנת תשפ"א יפורסם סמוך לפתיחת שנת הלמודים.

 טופס בקשה להדפסה למלגה מטעם משרד הבטחון/החינוך - בלחיצה כאן 

 בוועדה של משרד הביטחון/החינוך ידונו תיקי בקשות מלאים בלבד - בהתאם להנחיות לעיל. 

 לפרטים עבור מלגת פר"ח - לחץ כאן 

 בקשה למלגה מטעם האקדמית גורדון לסטודנטים בני 27+ הלומדים במכינה בשנת תשפ"א לחץ כאן

 למלגות נוספות מטעם האקדמית גורדון  ניתן ללחוץ כאן.

 למלגות נוספות במסגרת הקרן לחיילים משוחררים -

מומלץ לחיילים משוחררים להיכנס לאתר הקרן לחיילים משוחררים למלגות נוספות- בלחיצה כאן

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לאקדמית גורדון ,תוכן האתרים החיצוניים, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריותהאקדמית גורדון.