מנחי קבוצות בגישת S.B.L למידה מבוססת תהליכים חברתיים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך