נובמבר 2017 | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

ספרים חדשים נובמבר 2017

עורכת הקטלוג: אנה גלייזרוב

annag@gordon.ac.il

  ספריית אקדמית גורדון - מכללה לחינוך

 

BF161 .S63616 2017

    סנל, אילין, 1954-

    לשבת כמו צפרדע

    מודן

BM532 .K58 2017

    קיציס, זאב

    חמישים קריאות בסיפורי
    חסידים

    כנרת, זמורה-ביתן, דביר

    

BS1535.52 .Z3 2017

    זקוביץ, יאיר, 1945-

    מגילת איכה: פירוש
    ישראלי חדש

    משכל

DS128.5 .B37 2017

    ברקאי, אבירם

    מעשה שלא היה: 
    קונספירציית מלחמת
    יום הכיפורים

    כנרת, זמורה-ביתן

    

LB1025.3 .N48 2017

    נבו, יובל, 1977-

    אחד על אחד

    כנרת, זמורה-ביתן

    

    

LB1779 .S53 2017

    שפירא-לשצ'ינסקי, אורלי

    אתיקה ארגונית בניהול
    משאבי אנוש במערכת
    החינוך הישראלית

    פרדס

LB2822.84 .I8N57 2017

    ניר, אדם

    שינוי ארגוני של בית ספר:
    מאסטרטגיה למיסוד 

    פרדס

PJ5042. H38 2017

    אסולין, יאיר, עורך
     
    התשמע קולי: תהלים 
     ישן חדש

     כנרת, זמורה-ביתן דביר

PJ5054 .A65T4 2017

    אפלפלד, אהרן, 1932-

    תימהון     

    כנרת, זמורה ביתן

PJ5054 .A91442M4 2017

    אביגור-רתם, גבריאלה, 1946-

    מלך זהב ודם: מזיכרונותיו של
    ניקולאוס איש דמשק

    כנרת, זמורה ביתן         

    

PJ5055.22 .O55Y45 2017

    גולדן, שי, 1971-

    הילדים של מחר

    כנרת, זמורה-ביתן

 

PJ5055.34 .I76S3 2017

    מירון, אודי, 1951-

    סע הביתה, ינקי     

    כנרת, זמורה-ביתן  

PJ5055.35 .A35Z766 2017

    מור חיים, עדינה

    פרדוקס הדופי: עיון ביצירתו

    של חיים נגיד

    ספרא

PJ5055.38 .A65A4 2017

    קשוע, סייד, 1975-

    עקוב אחר שינויים

    כנרת, זמורה-ביתן

PJ5055.41 .K35M3 2017

    שקלים, אסתר

    מה צריכה אישה לדעת

    כנרת, זמורה-ביתן

PN2919.4 .P47 2017

    Perlman, Lee

"But Abu Ibrahim, we're family!"

Tami Steinmetz Center for Peace Research

PS3557 .A22F5416 2017

    גבלדון, דיאנה, 1952-

    הצלב הבוער  

    כנרת

PS3608 .O623C6616 2017

    הובר, קולין, 1979-

    וידוי

    כנרת, זמורה-ביתן

PS3619 .I5443H45 2017

    סילבה, דניאל, 1960-

    השוד

    כנרת, זמורה-ביתן, דביר

QA16 .T43 2017

Huang, Rongjin, editor

Teaching and learning mathematics through variation : Confucian heritage meets Western theories

Sense Publishers

 

    

QA76.2 .A2I8316 2017

    אייזקסון, וולטר

    החדשנים

    כנרת, זמורה-ביתן     

R733 .K295 2017

    קלפון, אהוד

    אדם ובריאות

    א. קלפון

RC569.5 .A28B46 2017

    בן-דעת, שולה

    את מדממת אני בוכה

    אוריון

EBOOK-KOTAR

    תומס, הלן, 1947-

     הגוף, מחול ותיאוריית תרבות

    אסיה   

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*