להלן פירוט הסגל האקדמי במרכז:
 
 רכזות מקצועיות:
 
רכזת אנגלית: ד"ר ילנה מזרחי
חדר 116

רכזת מקצועות ראליים: הגב' קרן סגל
חדר 116
 
רכז מקצועות הומניים: ד"ר צחי בלאו
חדר 104

 סגל אקדמי 
 
לרשימת הסגל לשנת תשע"ט יש ללחוץ כאן