להלן פירוט הסגל האקדמי במרכז:
 
 רכזות מקצועיות:
 
רכזת אנגלית: ד"ר ילנה מזרחי
חדר 116

 
 
רכז מקצועות הומניים: ד"ר צחי בלאו
חדר 104

 סגל אקדמי 
 
לרשימת הסגל לשנת תשע"ט יש ללחוץ כאן