עבודות גמר | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

עבודות גמר
אוסף עבודות הגמר כולל עבודות גמר נבחרות של בוגרי תכניות לימודי התואר השני אשר הציון שלהן גבוה. מספר המדף שלהן מתחיל באותיות ZD. העבודות אינן ניתנות להשאלה. קיים קישור בקטלוג לטקסט המלא של העבודות.