ערעור על ציון | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

 

 

סטודנט רשאי להגיש ערעור על ציון תוך שבועיים מיום פרסום הציון.


בטבלת הבחינות תופיע עמודת ערעור.


לחיצה על העיפרון, תפתח חלון עם טופס הגשת ערעור להזנה.

 

בהצלחה בבחינות