פרטים אודות התכנית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

תכנית הלימודים

משך הלימודים ל- תואר שני עם תעודת הוראה הוא שנתיים לבעלי תואר ראשון בתחום הדעת של תעודת ההוראה. משך הלימודים לבוגרי חוגים אחרים יקבע לפי כמות ההשלמות הנדרשות.
התנאי למעבר משנה א' לשנה ב' בלימודי תואר .M.Teach ולסיום התואר כולו הוא ממוצע 70 ומעלה בלימודי התואר וציון 70 ומעלה בהתנסות ובסדנת ההוראה .
בנוסף, על כל סטודנט לעבור בהצלחה ארבעה קורסים שאין עבורם נקודות זכות, אך הם קורסי חובה בהכשרה להוראה:
• ביטחון ובטיחות
• זהירות בדרכים
• לימודי שואה
• עזרה ראשונה

התנסות מעשית

הסטודנטים יתנסו בהוראה בבתי ספר על יסודיים יומיים בשנה א' יום התנסות אחד למשך שנתיים (תוך התחשבות בסטודנטים שהחלו ללמד בבתי ספר).

רשימת השיעורים (חובה ובחירה)
איכות ההוראה בביה"ס
פסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
התנהגות ארגונית בביה"ס כמערכת
רגשות מורים ורגשות בהוראה
היבטים נוירו-פסיכולוגיים של למידה
שונות ורב תרבותיות במערכת החינוך
מורים והוראה בבדיון ובמציאות
מילים ושפה בעולם החינוך
שיטות מחקר למתקדמים – מחקר כמותי
שיטות מחקר למתקדמים – מחקר איכותני
מורה חוקר כיתתו
שונות בכיתה – מקצה לקצה
המורה כמנהל כיתה
בניית ידע (קונסטרוקטיביזם) בחינוך: המשמעות העכשווית
פיתוח תלמידים כמנהיגים
להיות מורה – תכנון יחידה לימודית ושיטות הוראה
הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת
מדידה והערכת הישגים
תלמידים לקויי למידה ודרכים להוראתם
לימודי דיסציפלינה והוראת הדיסציפלינה

הכרה בלימודים קודמים (אקרדיטציה)

אקרדיטציה עבור לימודי השלמות:
ממתווה הבסיס של שנת ההשלמות ניתן להפחית קורסים על סמך לימודים קודמים - באישור ראש החוג ודיקן לימודי המוסמך.
בשנת ההשלמות יוכרו קורסים הזהים בתכניהם לתכני הקורסים בתכנית, שנלמדו במסגרת אקדמית במוסד מוכר להשכלה גבוהה, ואשר הציון בהם הוא 80 לפחות (ובתנאי שהמרצה הוא בעל תואר דוקטור).

בלימודי ה- .M.Teach ניתן להכיר בקורסים קודמים (עד 4 ש"ש) בהתחשב בנושא הלימודים ומקום ההכשרה, ובאישור ראש החוג ודיקן לימודי המוסמך. ככלל, יוכרו קורסים הזהים בתכניהם לתכני הקורסים בתכנית, שנלמדו במסגרת אקדמית במוסד מוכר להשכלה גבוהה, ואשר הציון בהם הוא 80 לפחות (ובתנאי שהמרצה הוא בעל תואר דוקטור). לא יינתן פטור מקורס סמינריוני.

קבלת אקרדיטציה או פטור מקורס/ים אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום שכר לימוד מלא עבור כל התכנית.

ימי לימוד- תכנית M.Teach.

שנתיים לימודים

שנה א'- יום לימודים אחד בשבוע + יומיים התנסות מעשית/ או יום התנסות אחד למשך שנתיים לבוחרים במסגרות זו
שנה ב'- יום לימודים אחד בשבוע
שנת השלמות- שני ימי לימודים מלאים (יקבע לפי כמות ההשלמות הנדרשות)

למתווה תכנית ההשלמות לחוג לאנגלית לחצו כאן

למתווה תכנית ההשלמות לחוג למתמטיקה לחצו כאן

למתווה תכנית ההשלמות לחוג לספרות לחצו כאן

 

שכר לימוד- 100% שכר לימוד אקדמי כל שנה + תשלומים נלווים.

מערך מסייע לסטודנטים בתכניות ה-M.Teach - מערך מסייע על פי נהלי משרד החינוך. (ייתכנו שינויים משנה לשנה).
הלוואות מותנות בתכניות ה- M.Teach - לימודי תואר שני משולב תעודת הוראה
הזכאות להלוואה המותנית המועדפת היא לסטודנטים העומדים במלוא תנאי הקבלה ובכלל זה מבחן יע"ל ומבחן כניסה בשפה הערבית, המתכשרים להוראה במקצוע מועדף מהרשימה שלהלן: מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעים, לימודי הסביבה, אנגלית, לשון עברית, גיאוגרפיה, למגזר הממלכתי הכללי בלבד: מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, תושב"ע. עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת תיניתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים בסעיף זה.
זכאים:

  • סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם הוא 15 ש"ש ומעלה לשנה.
  • סטודנטים הלומדים לימודי השלמה, כתנאי לקבלתם לתכנית, אינם זכאים למערך המסייע, עד להשלמת חובותיהם, וקבלתם לתכנית התואר השני
  • מספר ההלוואות המותנות לתוכנית מותנה במסגרת התקציב בתקנה.

גובה ההלוואה הינו 14,000 ₪, מחויבות לעבוד בהיקף 2/3 משרה במשך שנתיים כנגד כל הלוואה.


ההתנהלות לקבלת המלגות נעשית בין הסטודנט ומשרד החינוך בתיווך המכללה.

סטודנטים הזקוקים להשלמות:
עד 15 ש"ש: שכ"ל לפי מס' ש"ש
16 ש"ש ומעלה: 100% שכ"ל בלימודי ההשלמה ו100% נלווים

תשלומים נלווים ישולמו באופן מלא, בכל מקרה.

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*