קבלת החלטות מנצחות ברוח הפסיכולוגיה החיובית. מנחה: ד”ר קרן אור חן | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך