אנגלית לצרכים אקדמיים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
 
 מנהלת אקדמית: ד"ר ילנה מזרחי
חדר 116
 
חדר 106
טלפון: 04-8590172
 
קורסי קיץ אוגוסט 2019 - ללוח זמנים ופירוט חדרי לימוד של הקורסים - לחץ כאן
קורסי קיץ ספטמבר 2019 - ללוח זמנים ופירוט חדרי לימוד של הקורסים - לחץ כאן
 
ע"פ הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, על כל סטודנט הלומד לתואר ראשון להשלים את לימודי האנגלית האקדמית לפטור עד
סוף השנה השנייה ללימודיו.
מטרת קורסי אנגלית אקדמית הינה להקנות לסטודנט כישורים בהבנה ובהתמודדות עם טקסטים באנגלית, על מנת לאפשר לו לסיים בהצלחה את חובותיו האקדמיות.

 מבנה הלימודים בקורסי אנגלית אקדמית

קורסי האנגלית האקדמית מחולקים ל-5 רמות. סטודנט יסווג לרמת האנגלית על סמך ציון האנגלית במבחן הפסיכומטרי, או על סמך ציונו במבחן אמיר"ם או במבחן אמי"ר.
 
רמת אנגלית ציון מבחן אמיר"ם או פסיכומטרי ציון במבחן אמי"ר ציון עובר בקורס מחיר בש"ח
טרום בסיסי א' 0-69 100-169 60 (חובת ציון 60 לפחות במבחן) 2350 ש"ח
טרום בסיסי ב' 70-84 170-184 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) 1775 ש"ח
בסיסי 85-99 185-199 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) 1775 ש"ח
מתקדמים א' 100-119 200-219 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) 1200 ש"ח
מתקדמים ב' 120-133 220-233 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) ללא עלות **
פטור 134 ומעלה 234 ומעלה -  

                        
                                                                                        

*מחירי הקורסים נקבעים ע"י המל"ג. מחירון אנגלית אקדמית לשנה"ל תשע"ח מפורסם באתר המכללה.

* מחירי הקורסים כוללים ספר לימוד (קורס מתקדמים ב' מתקיים ללא ספר לימוד).
* קורסי קיץ בעלות נוספת של 300 ₪ 
** קורס מתקדמים ב' הינו ללא עלות בפעם הראשונה. במידה וסטודנט חוזר על הקורס, התשלום הינו 1150 ₪.
• סטודנט ישובץ ברמת טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב' לפי ציונו במבחן הסיווג. לאחר השלמת הלימודים באחת משתי הרמות האלו, הוא ישובץ ברמת בסיסי.
• סטודנט ללא ציון באחד ממבחני הסיווג המפורטים לעיל, יסווג לרמת טרום בסיסי א'.
• המעבר בין הרמות מותנה בציון עובר ובהשלמת כל חובות הקורס בהצלחה ברמה הקודמת.
• סטודנט שיעבור בהצלחה את קורס מתקדמים ב', יהיה זכאי לפטור.
 
 

 מבחן מיון לרמות אנגלית – מבחן אמיר"ם

מבחן אמיר"ם מתבצע ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה. פרטים ומידע אודות המבחן ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה בקישור: https://www.nite.org.il
• המרכז הארצי לבחינות והערכה אינו מטיל הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם. יחד עם זאת נדרש מרווח של חודש בין מבחן למבחן.
• סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי אשר מעוניינים לשפר את ציונם, יכולים להיבחן במבחן אמיר"ם.
• עלות המבחן הינה 252 ₪. סכום זה עשוי להשתנות בהתאם להחלטת המרכז הארצי לבחינות והערכה. את התשלום יש לבצע במדור שכר לימוד.
 
 מועדי מבחן אמיר"ם הקרובים באקדמית גורדון:
 
  • 26/11/2018
  • 10/07/2019
  • 29/10/2019
 

*הרישום למבחן אמיר"ם מתבצע על בסיס מקום פנוי, מספר המקומות מוגבל.
*תוצאות מבחן אמיר"ם מתעדכנות במערכת עד 7 ימי עבודה.
לרישום למבחן אמיר"ם יש לפנות לרכזת  שגית בנימיני