אנגלית לצרכים אקדמיים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
 
 מנהלת אקדמית: ד"ר תמי אביעד
חדר 327
טלפון: 04-8590180
 
 מנהלת : שגית בנימיני
חדר 106
טלפון: 04-8590172
 
קורסי קיץ אוגוסט 2021 
קורסי קיץ ספטמבר 2021  
לפירוט הקורסים ותאריכי הקורסים לחץ כאן
 
  • הרישום לקורסי הקיץ מיועד לסטודנטים של התואר הראשון 
 
ע"פ הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, על כל סטודנט הלומד לתואר ראשון להשלים את לימודי האנגלית האקדמית לפטור עד
סוף השנה השנייה ללימודיו.
מטרת קורסי אנגלית אקדמית הינה להקנות לסטודנט כישורים בהבנה ובהתמודדות עם טקסטים באנגלית, על מנת לאפשר לו לסיים בהצלחה את חובותיו האקדמיות.
  • סטודנטים בוגרי המכינות של האקדמית גורדון יהיו זכאים להשתבץ לקורסי אנגלית רמה בסיסי (ללא צורך בבחינת אמיר"ם)

 מבנה הלימודים בקורסי אנגלית אקדמית

קורסי האנגלית האקדמית מחולקים ל-5 רמות. סטודנט יסווג לרמת האנגלית על סמך ציון האנגלית במבחן הפסיכומטרי, או על סמך ציונו במבחן אמיר"ם או במבחן אמי"ר.
 
רמת אנגלית ציון מבחן אמיר"ם או פסיכומטרי ציון במבחן אמי"ר ציון עובר בקורס מחיר בש"ח
טרום בסיסי א' 0-69 100-169 60 (חובת ציון 60 לפחות במבחן) 2296 ש"ח
טרום בסיסי ב' 70-84 170-184 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) 1722 ש"ח
בסיסי 85-99 185-199 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) 1722 ש"ח
מתקדמים א' 100-119 200-219 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) 1148 ש"ח
מתקדמים ב' 120-133 220-233 60 (חובה ציון 60 לפחות במבחן) ללא עלות **
פטור 134 ומעלה 234 ומעלה -  
 
 
                                                                                        

*מחירי הקורסים נקבעים ע"י המל"ג. מחירון אנגלית אקדמית לשנה"ל תשע"ח מפורסם באתר המכללה.

* מחירי הקורסים כוללים ספר לימוד (קורס מתקדמים ב' מתקיים ללא ספר לימוד).
* קורסי קיץ בעלות נוספת של 300 ₪ 
** קורס מתקדמים ב' הינו ללא עלות בפעם הראשונה. במידה וסטודנט חוזר על הקורס, התשלום הינו 1150 ₪.
• סטודנט ישובץ ברמת טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב' לפי ציונו במבחן הסיווג. לאחר השלמת הלימודים באחת משתי הרמות האלו, הוא ישובץ ברמת בסיסי.
• סטודנט ללא ציון באחד ממבחני הסיווג המפורטים לעיל, יסווג לרמת טרום בסיסי א'.
• המעבר בין הרמות מותנה בציון עובר ובהשלמת כל חובות הקורס בהצלחה ברמה הקודמת.
• סטודנט שיעבור בהצלחה את קורס מתקדמים ב', יהיה זכאי לפטור.
 
 
 
* נהלי ביטול לקורס קיץ: שבועיים לפני פתיחת הקורס.  300 ₪ דמי ביטול.
  מיום פתיחת הקורס, ביטול בחיוב מלא של דמי הקורס.
 

 מבחן מיון לרמות אנגלית – מבחן אמיר"ם
 

מאל"ו השלים את הקמתו של מרכז בחינות חדש בחיפה והשיק מערכת הרשמה חדשה, המאפשרת לנבחנים להירשם לבחינת אמיר"ם ולקבל שיבוץ באופן עצמאי.
מכללת גורדון מזמינה אתכם להשתמש במערכת ההרשמה החדשה.
ההרשמה פתוחה לכולם, והיא על בסיס כל הקודם זוכה.
הבחינה תתקיים פיזית במרכז הארצי ברחוב דרך יפו 145 חיפה, קומה 6.
בחינת אמיר"ם - מרכז ארצי לבחינות ולהערכה בכתובת: nite.org.il


אופן ההרשמה:
לאחר הכנסת הפרטים האישיים וקריאת נהלי ההרשמה יוכלו הסטודנטים לבחור את תאריך הבחינה
הנח להם, לשלם, ולקבל הזמנה לבחינה ללא מעורבות מוסד הלימודיים.
מרכז הארצי לבחינות והערכה אינו מטיל הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן במבחן
אמיר"ם/אמיר, יחד עם זאת נדרש מרווח של 35 יום בין מבחן למבחן.

תוצאות מבחן אמיר"ם מתעדכנות במערכת הממוחשבת של האקדמית גורדון עד 7 ימי עבודה