קמפוס ירוק | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

מכללת גורדון: קמפוס ירוק

 

העולם ומדינת ישראל עומדים בפני בעיות סביבתיות חמורות, בעלות השלכות על חיינו, ועל חיי הדורות
הבאים.

עם ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, בעיקר בתחומי תעשייה חקלאות ותחבורה,
חלה פגיעה מתמשכת באיכות האוויר, המים והקרקע.
מתרחש ניצול של משאבי טבע, תוך פגיעה אקולוגית בסביבה ובמגוון המינים.
על האנושות מוטל החוב הערכי והמוסרי להפסיק לפגוע בסביבה, לשמר אותה ולתקן נזקים שנגרמו.
השמירה על הסביבה בה אנו חיים היא צו שעה, המטיל אחריות כבדה על כתפיו של כל אזרח ואזרח.

כמוסד אקדמי וכמוסד המכשיר מורים אנו נושאים באחריות לחינוך הדורות הבאים והקהילה,
לערכים של הגנת הסביבה וליישומם.
עלינו להפיץ ידע בנושאים סביבתיים, עלינו להוות דוגמה: בצמצום צריכת משאבים (כגון: מים, אנרגיה, נייר),
בהגברת מיחזור, ובקיום פרוייקטים קהילתיים סביבתיים.
התקווה היא שהתהליך המתרחש במכללה, יתרום להגדלת המודעות בקהילה לבעיות סביבתיות והשלכותיהן,
כשלב שיוביל לשינוי התנהגותי. המטרה היא לעצב אזרח ערכי, בעל מודעות ואחריות סביבתית: מתעניין, שואל שאלות, מביע עמדות, מקבל החלטות, מעורב ופעיל.

   

   לצפייה במצגת הכוללת את המידע המלא - לחצו כאן

   לנימוקי ועדת ההסמכה  - לחצו כאן