שירותי הספרייה עבור המרצים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

שירותי הספרייה למרצים

תיאום הדרכות
מרצים יכולים לבקש הדרכה בסיסית או מתקדמת עבור יחידים או קבוצות. ההדרכה תיערך בספריה או באופן מתוקשב. במהלך ההדרכה תיערך היכרות עם אתר ומאגרי מידע של הספריה, מאגרים חינמיים ברשת האינטרנט, מיומנויות חיפוש ואיתור מקורות ועוד..
הדרכה לכיתה שלמה או שיעור בספריה, חייבים לתאם מראש בפניה למנהלת הספריה באימייל או באופן אישי. בתזמון ההדרכה ילקחו בחשבון שיקולים של מקום, זמן וכוח תמיכה של הצוות.

רכישת ספרים
מרצים זכאים להזמין ספרים לרכישה לספריה:
ספרים לצורך קורסים המופיעים בסילבוס, יוזמנו לפני תחילת הלימודים, בפניה באימייל או במסירה פרטים למנהלת הספריה באופן אישי.
ספרים חדשים שיצאו לאור  במשך שנת הלימודים, ויכולים לתרום ללימודי הקורס. גם בפניה למנהלת באימייל או באופן אישי.
עותקים נוספים לספר קיים אבל לא מספיק לשימוש או להשאלה לקורסים רבים, בקשה זו ניתנת לביצוע לפי שיקולי תקציב או קלות איתור עותק לרכישה אם הספר אזל.
המרצה שהזמין/ה את הספר, מקבל/ת  עדכון על הגעת הספר, זכותו/ה  לשאול אותו ראשון, (בתנאי שלא ישלח פה זמנית סטודנטים לעיין בו או לשאול אותו).  הספר הסטטוס ספר שמור לפי שיקוליו של המרצה או צוות ההשאלה בספריה, ואז ימוקם  במדף  רגיל או בדלפק ההשאלה,.

סריקות לקורסים

הספרייה מבצעת עבור מרצים סריקות של חומרי קריאה מתוך הסילבוסים של הקורסים השונים. הסריקה נעשית בכפוף לכללי השימוש ההוגן. מידע נוסף על כללי השימוש ההוגן: 

https://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/shimush.pdf

 

בקשה לסריקה יש להפנות לאורי חסקלוביץ: Ori_h@gordon.ac.il


השאלה 
מרצים רשאים לשאול עד עשרים ספרים. משך ההשאלה של  סוגי הספרים השונים הינו על פי הנוהלים שמצוינים בקישור "שירותי השאלה".
שירותי השאלה בין ספרייתית למרצים,  חלקם בתשלום, למידע נוסף והזמנות
מחלקת השאלה בין ספרייתית: ill@gordon.ac.il

 

 

לתיאום הדרכות ולרכישת ספרים נא לפנות למנהלת הספרייה: nawal@gordon.ac.il   טל: 8590125