שכר הלימוד במכללה הוא השכר האוניברסיטאי המקובל במוסדות הישראלים, המוכרים מטעם המועצה להשכלה גבוהה. שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלומים נלווים. פירוט התשלומים הנלווים מופיע באתר המכללה תחת "תקנון שכר לימוד"
כל הסטודנטים מחויבים בתשלום מקדמה בסך 2,400 ₪. תשלום המקדמה והֶסדר פריסת שכר הלימוד הם תנאי לבניית מערכת לימודים והבטחת מקום בחוג.
ככל ששכר הלימוד יוסדר במועד מוקדם יותר, כך יוכל הסטודנט לפרוש את שכר הלימוד למספר תשלומים רב יותר.
הסברים מפורטים ניתן למצוא במכתב הקבלה שיישלח מיחידת הרישום ובתקנון שכר הלימוד המפורסם באתר המכללה.
גובה שכר לימוד המעודכן מידי שנה,  ייקבע בחודשי הקיץ ויפורסם באתר המכללה בתקנון שכר הלימוד.
שכר הלימוד צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן ויעודכן בהתאם במהלך השנה.

 

ביטול הרשמה והפסקת לימודים

מועמד שהתקבל ללימודים, המחליט לבטל את ההרשמה, מתבקש להודיע על כך באמצעות מילוי טופס באתר המכללה, תחת הלשונית 'מדור שכר לימוד' (גישה באמצעות אייקון מדף הבית של אתר המכללה). הודעה על ביטול הרשמה שתימסר בעל-פה ללא מכתב, לא תיחשב ולא יחל טיפול בה. בכל מקרה, דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד.
מדיניות החזר המקדמה במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים מופיע באתר המכללה בתקנון שכר לימוד.

למעבר לעמוד שכר לימוד ולקבלת פרטים נוספים ותקנון שכר לימוד - לחצו כאן
 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*