תואר ראשון בלימודי מדעים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

החוג להוראת המדעים

במסלול ביה"ס היסודי (א'–ו')

 


 

 

החוג להוראת המדעים מכשיר את מורי העתיד להוראת מדעים בבית הספר היסודי. תכנית הלימודים בחוג מתבססת על גישה המשלבת בין תחומי המדע, הטכנולוגיה, החברה והסביבה. התכנית כוללת מגוון קורסים במדעים, שבהם נלמדים מושגי יסוד, עקרונות, תופעות ותהליכים, בזיקה להוראה בבית הספר ולרלוונטיות לחיי היום-יום ולסביבה.
התכנית מקנה ידע עדכני בנושאים מדעיים באופן חווייתי, תוך פיתוח מיומנויות החשיבה המדעית. בוגרי התכנית מצוידים בשיטות הוראה עדכניות ומגוונות, בהתאם לתכנית הלימודים בבית הספר היסודי.
הלימודים העיוניים בחוג למדעים משולבים בעבודה מעשית, במעבדות ובטיפוח מיומנויות חשיבה וחקר מדעיים. התכנית כוללת גם קורסים מקוונים וסיורים לימודיים.

 

 

ממבחר נושאי הלימוד:


גוף האדם, מבנה הצמח ותפקודו, מדע וטכנולוגיה, טבע וסביבה, ביולוגיה של התא, חשמל ומגנטיות, אקולוגיה ואיכות הסביבה, אסטרונומיה, זואולוגיה ומיניות האדם, כימיה כללית, מבנה הצמח ותפקודו, לימודי כדור הארץ, זואולוגיה, מיומנויות מחקר ומעבדה ועוד.

 

 


 

למתווה הלימודים בחוג

תקצירי קורסים

 

 

--------------------------------

(מתווה לימודים כללי ללימודי חינוך)

-------------------------------

 

 

סיורים ולמידה חוץ כיתתית

     

 

 

ראש החוג: ד"ר ענת סטולר, דוא"ל: anats@gordon.ac.il