תנאי קבלה לתכנית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

תנאי הקבלה:


1. בעלי תואר ראשון (.B.A. / B.Sc. )  ממוסד אקדמי מוכר. בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים שאינם מתחום הדעת של תעודת ההוראה, יזדקקו להשלמות של עד 26 ש"ש בדיסציפלינה ובנוסף לבחינה בסיום ההשלמות . ההחלטה לגבי מתן אקרדיטציות על סמך לימודים קודמים היא של ראש החוג (במקרה שהמועמד מגיע מתחום שאין לו כל קשר לתחום שבו מבקש המועמד ללמוד את תעודת ההוראה, שומרת לעצמה המכללה את הזכות לדרוש למעלה מ-26 ש"ש, על-פי החלטת ראש החוג).


2. בעלי ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי תואר ראשון ובלימודי ההשלמות (המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממוצע גבוה יותר מסטודנטים המתקבלים לתואר על תנאי וכן את הזכות לדרוש ממוצע גבוה יותר בהשלמות מסטודנטים המתקבלים להשלמות על תנאי).


3.בוגרי תואר רב-תחומי ללא דיסציפלינה יידרשו לעמוד בממוצע 85 ולהציג זכאות לתואר ראשון.


4. סיום בהצלחה (עם ציון) של קורס "אנגלית מתקדמים 2" (או קורס ברמה מקבילה) בלימודי התואר הראשון.


5. מועמדים להתמחות אנגלית- עמידה במבחן מיון בכתב ובעל-פה.

 

6. מועמדים להתמחות לשון ללא תואר ראשון בתחום דעת זה- חייבים במבחן קבלה בעברית.


7. עמידה בהצלחה בוועדת קבלה/ ראיון אישי.

צור קשר
  • captcha
  • 5033*