תקנון חוגורדון | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

תקנון

חוגורדון  - מרכז לטיפוח מצוינות באקדמית גורדון מציע חוגי העשרה לתלמידים מחוננים ומצטיינים.


החוגים מתקיימים בימי א' בשעות 15:00-18:00. כל תלמיד משתתף בשני חוגים בכל סמסטר.


שעות פעילות החוגים: חוג ראשון: 15:00 – 16:20  הפסקה: 16:20 - 16:40  חוג שני: 16:40 – 18:00.


להלן נפרט מספר כללים למען ההתנהלות התקינה של החוגים:

התלמיד יגיע בשעה היעודה לכל חוג.

באחריות ההורים להודיע על היעדרות התלמיד מראש למזכירות חוגורדון: טל' 131 /04-8590148/168 או למייל: hagitas@gordon.ac.il

האקדמית גורדון אחראית לליווי התלמידים בהסעות. התלמידים המגיעים בהסעות ילוו ע"י סטודנטים מגורדון מרגע עלייתם להסעה ועד הגעתם ליעד.

במהלך החוג על התלמיד להישמע להוראות המדריך וצוות חוגורדון.

על התלמיד להקפיד על התנהגות נאותה במהלך החוג, אין לאכול במהלך החוג ואין להשתמש בטלפונים ניידים, למעט בזמן ההפסקה.

על מנת לשמור על בטיחותם של התלמידים, במהלך ההפסקה ישהו התלמידים בכיתות ו/או באזורים המוגדרים לשהייה. במשך כל שעות הפעילות אין לצאת מתחומי המכללה.

על מנת לשמור על בטיחותם של התלמידים חל איסור על שימוש במעליות.

בחוגים הכוללים עבודה במעבדה התלמידים יתחילו את העבודה במעבדה אך ורק באישור המדריך. יש להגיע בלבוש מתאים לעבודה במעבדה, לאסוף שיער ארוך ולשטוף ידיים במים וסבון בתום העבודה.

המשך השתתפותם של תלמידים אשר לא יצליחו להשתלב במסגרת כללי ההתנהגות תישקל ע"י הנהלת חוגורדון.

 

מאחלים הנאה מרובה!

 

לטופס הרשמה לחצו כאן >>

לעמוד ראשי חוגורדון כאן >>