מבנה המערכת | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

ילדות: כתב עת לחקר תרבות ילדים

 

מערכת:

ד"ר שרה מאיר

ד"ר שי רודין

ד"ר גליה שנברג

ד"ר רחל בן כנען

 

מועצה אקדמית:

פרופ' תמר אלכסנדר

פרופ' מירי ברוך

פרופ' ביל פרידמן

פרופ' עוזי שביט

פרופ' עליזה שנהר

צור קשר
  • captcha
  • 5033*