PBL- למידה פעילה ומערבת | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

PBL- למידה פעילה ומערבת סביב פרויקטים ודילמות 
למידה פעילה ומערבת התפתחה במכללה על רקע הקולות הקוראים למערכות ולארגוני החינוך להשתנות ולקדם למידה והוראה שמספקים יותר משמעות ללומד לקראת החיים במאה ה- 21 ושמעוררים בו מוטיבציה פנימית ללמוד, להתפתח ולתרום  לחברה ולסביבה. גישה זו מוטמעת בקרב הסגל האקדמי, הסטודנטים וצוותי חינוך בקהילה.
למידה פעילה ומערבת סביב פרויקטים ודילמות  מזמנת שינוי תפיסת הוראה ולמידה ייחודי ותהליך מובנה הכולל את הדגשים הבאים: למידה עצמית משתפת, הכוונה עצמית בלמידה, שיח שיתופי, קהילת לומדים, צדק חברתי, מחויבות ומעורבות בקהילה. ואשר במסגרתו הלומד מיישם מיומנויות אלו כדי לטפח ולפתח פרויקט ו/או לעסוק בדילמות חינוכיות.
במכללה מועברים קורסים והשתלמויות רבים ברוח למידה פעילה ומערבת סביב פרויקטים ודילמות בתואר הראשון ובתואר השני. על ידי מרצים ומדריכים פדגוגיים אשר עברו הכשרה וליווי בגישה זו. ומהווים צוות פיתוח ויישום של עקרונות אלו.


חברי הצוות,  יוזמים מתכננים ומפתחים פעילויות באקדמיה ובמרחב העירוני הכוללות: הדרכת צוותים בבתי ספר, תערוכות, מחקרים כתיבת מאמרים, ימי עיון, כנסים בארץ ובעולם, שותפות בקהילת הייטקהיי( HTH)  העולמית, בניית מאגר מחווני הערכה חלופית, קידום ויישום יוזמות חדשניות הכוללות שימוש במיומנויות טכנולוגיות של המאה ה21, טיפוח רב תרבותיות בקהילה ובפרויקטים שונים במסגרת של ERASMUS+ and TEMPUS

(LLAF, TEACHEX,  ASSET) בהם מתכננים ומפעילים קורסי XBL  מגוונים.

אנחנו מאמינים שהמכללות לחינוך צריכות להוות ראש חץ בהובלת ההתנסות בפדגוגיה מתקדמת במהלך הכשרת מורים ללמידה והוראה במערכת החינוך ולאורך ההתפתחות המקצועית.
 

אנו חותרים להעמקת היעדים הבאים:
1. יצירת למידה משותפת על בסיס הידע והניסיון שנבנה במכללות ובארגונים נוספים העוסקים בהכשרה וליווי אנשי חינוך ושנוגע לקידום תרבות למידה פעילה ומערבת.
2. יצירת כיכר ידע תיאורטי ופרקטי הנוגע לתרבות זו.
3. קידום ההשפעה על המדיניות והעשייה בהכשרה וליווי מורים לקידום תרבות זו.

דר' הדס שלי הובר
רכזת למידה פעילה ומערבת

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*

מפת הגעה למכללה

לחץ להגדלה
דרכים ליצירת קשר חדשות האקדמית גורדון גלריית תמונות