הדרכות בספריה | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

הדרכות


הספרייה מעבירה הדרכות לסטודנטים חדשים. תחת הכותרת "הדרכה ביבליוגרפית והכרת הספרייה ומשאביה" בשיעור מועברים הנושאים הבאים:
 הסבר על פעילות הספרייה והשירותים שהיא מציעה לסטודנטים
 הבהרת נוהלי השימוש במשאבים השונים
 הנחיה בנושא איתור כותרים בקטלוג הספרייה
 הדרכה לגבי מציאת מידע מתאים במפתח-חיפה למאמרים בעברית ובמאגרי המאמרים באנגלית
 הכרות עם כלים מקוונים נוספים המוצעים ללא צורך בתשלום כלשהו.
סטודנטים לתואר הראשון מתבקשים לעמוד במטלה מסוימת כחלק מהתנאים לקבלת התואר, כמקובל במוסדות אקדמיים רבים.
הדרכות לתואר שני, מתייחסות יותר למאגרי מידע ומחקרים.
מרצים במכללה יכולים לקבל הדרכה כקבוצה, או באופן פרטי.