הסבת אקדמאים להוראה
דף ניווט הסבת אקדמאים
הסבת הנדסאים להוראת מקצועות טכנולוגיים
תעודת הוראה בלשון
תעודת הוראה בשפה וספרות אנגלית
תעודת הוראה במתמטיקה
תעודת הוראה בספרות
תעודת הוראה בתרבות ישראל ומורשתו
תעודת הוראה לחינוך המיוחד
תעודת הוראה בתקשורת
תעודת הוראה במדעים
תעודת הוראה לגננות לגיל הרך
תעודת הוראה במקרא
תעודת הוראה במידע ונתונים
תואר שני בשילוב תעודת הוראה
הומניסטיקה
תוכנית המצטיינים רג"ב
עידן חדש בהסבת אקדמאים להוראה

הוראה רב-תחומית בהומניסטיקה:
מקרא, ספרות ולשון לבית הספר היסודי

רכזת התכנית: ד"ר גילית כדורי

פרטי התקשרות: [email protected]    נייד: 0524380368התוכנית מיועדת לאקדמאים בעל תואר BA בתחומי הדעת השונים, הלומדים לקראת תעודת הוראה בבית הספר היסודי. מסגרת התוכנית הרב תחומית בהומניסטיקה היא 30 ש"ש בתחום החינוך והדידקטיקה, וקורסי תוכן (השלמות דיסציפלינריות).רציונל תכנית ההכשרה בהומניסטיקה (תנ"ך-ספרות-לשון)

מורים  בבתי הספר היסודיים מלמדים אשכולות של  מקצועות רבי המלל. התוכנית מציעה הכשרה משולבת אשר תעצים ותעשיר את המתכשרים בהוראת מקצועות הומניסטיים, ובמילוי תפקידם כמחנכים. בכל אחת מהחטיבות: תנ"ך (מקרא), ספרות (ושפה ותרבות) ולשון נבחרו בקפידה תכנים מותאמים לבית הספר היסודי, אשר יהוו בסיס לאוריינות ולמיומנויות. יתר על כן, תכנית זו עשירה בפדגוגיה חדשנית ודיגיטלית. הקורסים השונים יינתנו במתכונת מקוונת משולבת: שיעורים סינכרוניים, שיעורים אסינכרוניים, שיעורי פנים אל פנים, הרצאות מצולמות, יצירות לקריאה, מצגות, מערכי שיעור כתובים וכן "בנק מאמרים" מומלצים בכל תחום.

אנו שואפים להטעין את הסטודנטים בתיבת תהודה תרבותית ושפתית רחבה שתאפשר להם לרכוש אוריינות, כישורים ומיומנויות בתחומי דעת הומניסטיים בכלל ובתחום ההוראה הדיגיטלית והתאמתה למאה ה-21 בפרט.רציונל תחום תנ"ך

התנ"ך הוא יסוד העולם היהודי, הישראלי, ובסיס זיקתנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. יצירה זו היא עמוקה ורבת פנים, והיא מקור הלשון שאנו דוברים, שורש תרבותנו, ערכינו החברתיים, המוסריים, הדתיים והלאומיים. זוהי שליחותו של כל מחנך בארץ ובתפוצות להכיר את ספרות המקרא וללמדה לתלמידיו בהקשרים שונים – מעגל השנה, ביטויי לשון, חברה ומוסר, דמויות היסטוריות, מנהיגות, גיבורי תרבות ועוד.  מורים אשר עברו הכשרה אקדמית ראויה, ורכשו כלים להבנת יצירה קדומה ומפוארת זו יוכלו ללמד את הטקסט העתיק מתוך הבנה של הרעיונות המרכזיים שבו. הקורסים המוצעים כוללים שלל כלים להוראת המקרא: יסודות אמנות הסיפור, כלי קריאה נכונה ושלל מושגי יסוד שימושיים למורה.

לימודי מקרא נועדו להכשיר סטודנטים לקראת הוראת התנ"ך בבית הספר הממלכתי, היסודי; להעניק לסטודנטים  ידע בסיס ומיומנויות בסיסיות בתנ"ך; להכשיר מורים ערכיים, המסוגלים לדון וללבן עם תלמידיהם סוגיות מורכבות רלוונטיות לתלמידים היום - של זהות, של אתיקה, וערכים; לפתח אצל הבוגרים יכולת ליצור דיאלוג בין הטקסט המקראי לבין תחומי דעת אחרים; לנטוע בלב הבוגרים זיקה לערכים דמוקרטיים, מוסריים ואוניברסליים שבתנ"ך.

 


רציונל תחום ספרות (ושפה ותרבות)

ספרות משקפת את החיים, ומהווה חלון לנפשו של אדם, להלך רוחו ולעולמו, והיא בעלת כוח מעצים ומרפא. לצד היותה מייצגת את המציאות ומשקפת תהליכים חברתיים, יש לספרות גם כוח לשנות תודעה, ולייצר מציאות אחרת. לימודי ספרות יהפכו אתכם למורות ולמורים בעלי רגישות והבנה ספרותיים, ובעלי יכולת לעורר אהבה בלב תלמידיכם. כיום לימודי הספרות בבתי הספר היסודיים אינם מושתתים עוד על הכרת תופעות ספרותיות ולשוניות בלבד, כי אם על הערכים הרגשיים-ביבליותרפיים שגלומים ביצירה הספרותית. מכאן שהקורסים יתעכבו גם על שיקולי בחירה מושכלים של יצירה ספרותית המופנית לילדים ועל העוגנים הרגשיים ביצירות המאפשרים לתלמידים תחושת הזדהות.

הקורסים המוצעים בחטיבה זו נבחרו בהלימה לתוכנית הלימודים בתחום ספרות ושפה בבית הספר היסודי. הבחירה בקורסים נגזרת מרצון לצייד את הסטודנטים בידע מתאים בכל הנוגע לז'אנרים ספרותיים מגוונים מן הקאנון העולמי והישראלי (סיפור קצר, רומן לילדים, מיתוס, סיפור עם, שיר-עלילתי, שיר לירי, טקסט עיוני, פיקצ'רבוק). המורים לעתיד יתנסו בסוגים שונים של קריאות. במסגרת לימודי ספרות הסטודנטים יתוודעו ליצירות מודרניות וליצירות קלסיות הנמנות עם הקאנון העולמי והישראלי, ובכלל זה ליצירות הנלמדות בביה"ס היסודי; יפתחו רגישות ספרותית, ויכולת לייצר שיח ערכי ורגשי עם התלמידים סביב הוראת יצירה ספרותית; ירכשו ידע פדגוגי ואורייני, שיאפשר יצירת שיעורים משמעותיים ומונגשים לתלמידים; יטפחו את האוריינות הלשונית שלהם ויתנסו במגוון כלי הוראה מקוונים להעשרת חווית הלמידה.רציונאל תחום הלשון

הלשון היא הבסיס לפיתוח אוריינות, שהיא המיומנות המרכזית ביותר בחינוך היסודי. האוריינות משמעה שליטה במגוון יכולות תקשורתיות הנחוצות לצורך תפקוד נאות בחברה, שהמהותיות בהן הן הבעה בכתב, הבעה בע"פ, הבנת הנקרא והבנת הנשמע. הלשון היא הכלי המרכזי להבעת מידע, רגשות ועמדות בכתב ובעל פה, בכל תחומי החיים. ככל שפה חיה, העברית היא שפה דינאמית ומתפתחת, המתאימה עצמה להקשרים נסיבתיים, חברתיים ותרבותיים. אלה משפיעים על בחירה ברמות לשון, על אוצר המילים, על בניית הטקסט ועוד. משום כך מהווה החינוך הלשוני נתח משמעותי בתוך הלמידה בביה"ס היסודי. לימודי שפה עבור המורה בחינוך היסודי יאפשרו לו ליצור ולבחור כלים ותכנים מותאמים לתלמידיו, בעיקר בתקופה שבה הטקסטים הנגישים ביותר לתלמידים בפלטפורמות תקשורת יומיומיות אינם עונים לכל כללי הדקדוק והדיוק, אך כללים אלה חיוניים לתלמידים על-מנת להיות מסוגלים להתמודד עם מגוון סוגי שיח. 

מעבר לידע השפה עצמה, יש להכיר גם בחשיבותה של הכשירות הלשונית של המורים. שפתו של המורה קריטית בהיותו מודל ודוגמה לשימוש בשפה עבור תלמידיו. אדם בעל כשירות לשונית יוכל לגוון את לשונו, להתאים את דיבורו ואת כתיבתו לנסיבות השיח. בחירת המילים שבהן ישתמש המורה בתקשורת עם תלמידיו תהווה רכיב מכריע בסוג היחסים והקשרים שיפתח איתם, ותהיה לכך השפעה גם על מערכות תקשורת נוספות של איש החינוך – עם מורים אחרים בצוות, עם הורים ועם בעלי תפקידים. מטרת הלמידה באשכול הלשוני בהומניסטיקה היא להכין את הסטודנטים לעיסוק בחינוך הלשוני, שהוא ליבת העבודה בביה"ס היסודי, לפתח את האוריינות השפתית של הסטודנטים, לטפח את כשירותם התקשורתית ולהעלות את מודעותם לשימוש בשפה, הן כמודלים לשוניים בעצמם והן כמי שמובילים את תלמידיהם לשליטה בכל גוני השפה.

 

מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

  • אנא מלאו את השדות הבאים
  • השדות המסומנים בכוכבית (
    *
    ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה