לימודי מוסמך - תואר שני
.M.Ed בחדשנות וטכנולוגיות בחינוך
.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
.M.Ed בחינוך משלב
.M.Ed בהוראה, למידה והדרכה
M.Ed. בהוראת המתמטיקה
.M.Teach תואר שני ותעודת הוראה
.Management and Organization of Education Systems M.Ed
נהלים, תנאי קבלה ותהליך ההרשמה
צרו קשר: סגל התואר השני
עידן חדש בתואר השני

תואר שני

בחדשנות וטכנולוגיות בחינוך

בשנה אחת!


העולם סביבנו משתנה. חדשנות מקיפה אותנו, גם בכל הקשור לחינוך. ילדי ישראל נחשפים לטכנולוגיות. הם סקרנים יותר, מחפשים מידע ומצפים להוראה המותאמת לעידן החדש.

החוג לחדשנות באקדמית גורדון מזמין אתכם למסע מרתק, במסגרתו תכירו את השינויים המתרחשים בשיטות ההוראה, תלמדו להטמיע אותם ולהובילם, זאת בכדי לחולל שינוי במערכת החינוך ולהתאימה למאה ה-21.


 

 

מטרת התוכנית

מטרת התוכנית היא להעניק חווית למידה ייחודית ודינמית לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחדשנות וטכנולוגיות בחינוך. אנו מחויבים לצייד את תלמידינו במיומנויות ובידע הנדרשים כדי להצליח בעידן הדיגיטלי של ימינו, כולל הבנה של הדילמות שבינה מלאכותית מעלה לחינוך. סביבות הלמידה הטכנולוגיות החדשניות שלנו, המחויבות למחקר ומערכות היחסים התומכות שלנו מבטיחות שהסטודנטים שלנו ישגשגו הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.

 

8 סיבות מדוע כדאי ללמוד אצלנו

 1. פתוחים לרעיונות ושיטות חדשות: בחוג לחדשנות וטכנולוגיות בחינוך, אנו מאמינים בבחינה מתמדת של רעיונות ושיטות חדשות להעצמת חווית הלמידה של הסטודנטים שלנו.
 2. סביבות למידה טכנולוגיות חדשניות: חלק מהשיעורים מתקיימים במרחבים החדשניים והטכנולוגיים של האקדמית גורדון כדי לצייד את הסטודנטים שלנו בניסיון מעשי וברעיונות פדגוגיים שקשורים לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות. אנו מאמינים ומאמינות בצורך לצייד את הסטודנטים שלנו במיומנויות ובידע הדרושים בעידן הדיגיטלי של היום והסביבה שלנו מאפשרת לסטודנטים לשגשג באווירה דינמית ויצירתיות.
 3. רמה אקדמית: אנו מאמינות ומאמינים במחקר ככלי מצוין לפיתוח יכולות חשיבה. באמצעות ביצוע מחקר, ניתוח נתונים וסינתזה של מידע, הסטודנטים מאותגרים לחשוב בצורה ביקורתית ולפתח את כישורי פתרון הבעיות שלהם, החיוניים להצלחה במסגרות אקדמיות ומקצועיות כאחד. באמצעות ביצוע עבודת מחקר, הסטודנטים הופכים למומחים בתחומים מגוונים של חדשנות וטכנולוגיות בחינוך.
 4. למידה בקמפוס, למידה מרחוק ולמידה היברידית: הלמידה בחוג, מתבצעת בקמפוס ובשנים-שלושה קורסים א-סינכרוניים כל סמסטר. בנוסף, שלוש פעמים בסמסטר, הלמידה כולה תתבצע מרחוק, בזום, על פי מערכת ייחודית שתיבנה עבור כל אחד מהימים הללו.
 5. שיתוף פעולה בינלאומי: אנו מאמינים בכוחו של שיתוף פעולה, ולכן, אנו מחפשים באופן פעיל שותפויות עם סטודנטים וסגל מאוניברסיטאות בחו"ל. לסטודנטים שלנו יש הזדמנות לעבוד עם אנשים מרקע תרבותי שונה, ולקבל פרספקטיבה ייחודית על נושאים גלובליים.
 6. מרצים אורחים מעוררי השראה: המחלקה שלנו מארחת מפגשי השראה עם מרצים אורחים כשלוש פעמים בשנה. הרצאות אלו נועדו לעורר השראה ולהניע את התלמידים שלנו, לחשוף אותם לרעיונות ונקודות מבט חדש.
 7. אמפתיה: כחלק מחזון החוג אנו מאמינים שאמפתיה כלפי לומדים היא מרכיב חיוני בלמידה בעידן הנוכחי. הסגל והצוות שלנו מחויבים ליצור סביבה תומכת ומכילה המטפחת עבודת צוות, צמיחה והתפתחות אישית.
 8. מדיניות דלת פתוחה: ליחסים תומכים בין הלומדים לסגל, כמו גם בין הסטודנטים לבין עצמם, יש חשיבות מכרעת לתהליך הלמידה. הסגל והצוות שלנו מסורים לטפח קשרים המאפשרים לתלמידים שלנו לשגשג הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.חדשנות בשנה


לסיכום, החוג לחדשנות וטכנולוגיות בחינוך במכללה האקדמית גורדון מציע חווית למידה ייחודית ודינמית הפתוחה לרעיונות חדשים, שיתוף פעולה וחדשנות. שהופכת אותנו לבחירה מצוינת עבור סטודנטים המחפשים חינוך לחדשנות וטכנולוגיות בחינוך, באיכות גבוהה.


הלימודים מתקיימים במשך שנה אחת (כולל סמסטר קיץ) בימי ראשון בשעות  10:00-17:00
(אחת לחודש הלימודים יתקיימו בזום משעה 08:30-18:00)

 • למי מיועדת התוכנית?

  התוכנית מיועדת לאנשי חינוך (ולא רק מורים, גננות ובעלי תפקידים), סקרנים, בעלי תואר ראשון (ממוסד מוּכָר להשכלה גבוהה) בתחום החינוך או בתחומים משיקים. כמו כן, התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בכל הדיסציפלינות אשר ניחנים ביכולת למידה עצמית ופתוחים לחשיבה חדשה על הפדגוגיה בעידן הדיגיטלי.

 • מטרות התוכנית
  • להבין את ההשלכות של המציאות הטכנולוגית על התפתחותם השכלית והרגשית של ילדים, ועל השינויים במוחם ובתפיסותיהם;
  • להכיר  את השינויים המהפכניים שחלים בשיטות ההוראה וההערכה כיום;
  • לטפח כישורי מנהיגות ויזמּות פדגוגית; 
  • לחשוף ולהתנסות בטכנולוגיות מגוונות ללמידה;
  • הרחבה והעשרה של הידע האקדמי ויכולת החקירה של מורים;
 • הייחודיות שלנו

  הלמידה בחוג מתבצעת בסביבה פתוחה לרעיונות חדשים ושיטות חדשות במגוון הקשרים, כגון שיתוף עם סטודנטים וסגל מאוניברסיטה בחו"ל, קיום סדנאות במרחבים טכנולוגיים. בנוסף, מתקיימים בחוג מפגשי השראה עם מרצים אורחים כשלוש בפעמים בשנה. כחלק מחזון החוג ובהתאמה לרוח הזמן, אנו רואים באמפתיה כלפי הלומדים ובקשר פתוח ותומך בין הלומדים והסגל ובין הלומידם ובין עצמם, מרכיב חשוב בלמידה בעידן הנוכחי. לפיכך, מדיניות החוג היא של "דלת פתוחה", האזנה קשובה לסטודנטים ולמרצים וניסיון לתת מענה מהיר ויעיל על פניות.

 • קורסים בתוכנית

  קורסים המייצגים חדשנות פדגוגית הם:
  "חלופות בהערכה", "פיתוח חשיבת עתיד", "המוח והלמידה" ו"חינוך ויצירתיות". הקורסים העוסקים בחדשנות ארגונית הם "ייחודיות ויישומיה בחינוך", "חינוך וערכים בעידן טכנולוגי" ו"דרכים למנהיגות וחדשנות במערכת החינוך".

  קורסים המייצגים טכנולוגיות ויישומיהן הם:
  "טכנולוגיות בלמידה ובחינוך", "אזרחות דיגיטלית", "טכנולוגיות מרובות הקשרים", "למידה מרחוק – היבטים פדגוגיים-טכנולוגיים ורגשיים", "מדיוקן עצמי לתרבות הסלפי", "אסטרטגיות הוראה במרחבי למידה חדשניים" ו"סביבות למידה גמישות וחדשניות".

  קורסים בתחומים אקדמיים:
  תחום זה מיוצג בסמינריונים ובקורסים  הבאים: "מחקר כמותי", "שיטות מחקר למתקדמים – מחקר איכותני" ו"כתיבה אקדמית".

 • דוגמאות לקורסים

  למעוניינים בפרטים נוספים, להלן תיאור של קורסים נבחרים, הייחודיים לחוג לחדשנות בחינוך :

   

  חינוך וערכים בעידן הטכנולוגי: סקירה וניתוח של המציאות שאנו חיים בה והבנת השלכותיה על הרגלי החיים, מבנה המוח והתרבות הערכית של ילדים ובני נוער. ניתוח בעיותיו המרכזיות של החינוך המסורתי בתחומי הלמידה, הטכנולוגיה, ההערכה והמדידה כדי להבין את המסרים הערכיים שהוא משדר.  הכרת חלופות ופתרונות אפשריים של חינוך המאזן בין טכנולוגיה לערכים.  הקורס מתקיים ברובו במפגשים "פנים אל פנים".

   

   

  טכנולוגיות בלמידה ובחינוך: אילו מגמות טכנולוגיות חדשניות (ואולי משבשות) אפשר לזהות? מהי השפעתן הפוטנציאלית על החינוך? מה הן הסכנות האפשריות שטמונות בהן? הקורס מספק תשתית תאורטית לבחינת השאלות הללו ושאלות אחרות, וזאת תוך כדי יישום הלמידה בפלטפורמות טכנולוגיות מגוונות. הלמידה בקורס היא למידה אסינכרונית מתוזמנת – קורס המתקיים באופן מקוון. את יחידות הלימוד בקורס אפשר ללמוד בפרקי זמן קבועים שהמרצה הגדיר.

   

   

  דרכים למנהיגות וחדשנות במערכת החינוך: בתחילת הקורס נדונים מושגים יסודיים: ערכים כבסיס למדיניות חינוך בכלל ולפיתוח רעיון חינוכי חדש בפרט; זיהוי הגורם המפעיל (טריגר) לפיתוח מדיניות חינוך חדשה; לידתו של רעיון חדש והדרך להגשמתו – "מעשה מנהיגּות" ותהליכי קבלת החלטות בדרך לעיצוב הרעיון החדש. בהמשך הקורס מוצגים מודלים חינוכיים מצליחים במדינות בעולם (פינלנד, אסטוניה, סינגפור, ארצות הברית וישראל). מודלים אלה מהווים בסיס להגדרת שינוי וחדשנות חינוכית, בית הספר "הרצוי" ומנגנונים ליצירת מודלים חדשים.

   

   

  יסודות וחידושים בהתפתחות המוח והלמידה: בקורס זה נלמד להבין את מנגנוני הזיכרון במוח ולהשתמש בהבנה זו כדי להתאים את ההוראה למִגוון רחב של לומדים (ילדי גן ותלמידי בית ספר). הקורס עוסק בהכרת מבנה המוח והאונֹות תוך כדי התמקדות באונה הפרונטלית ובתפקודים שהיא מופקדת עליהם, כמו למשל תכנון, זיכרון עבודה ופתרון בעיות; בהמחשה של הפלסטיּות המוחית וברתימת הנושא לצורך קידום תלמידים במערכת החינוך, בשינויים במבנה המוח כתוצאה מחשיפת ילדים למסכים, בהכרת הבסיס המוחי של תלמידים עם ליקויי למידה, ובשינויים בפעילות המוח עקב התערבות והוראה מתקנת.

   

   

  מתמונת דיוקן לתרבות הסלפי: משמעות המונח "סלפי"  היא צילום של אדם את עצמו, בדרך כלל באמצעות סמארטפון או מצלמת רשת. לעיתים קרובות האדם חושף את הצילום במדיה חברתית דוגמת אינסטגרם, טיקטוק ופייסבוק. האם יש הבדל בין הסלפי של ימינו לבין תמונות הדיוקן אשר מלוות אותנו במהלך כל ההיסטוריה? בקורס נבחן מושגים בתחום זה, נדון בהם ונקרא תיגר עליהם.

   

 • פרופ' חנה שחר

  ראש החוג לחדשנות וטכנולוגיות בחינוך
 • ד"ר אריאלה לונברג

  משנה לראש החוג לחדשנות וטכנולוגיות בחינוך
שתפו:
מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

 • אנא מלאו את השדות הבאים
 • השדות המסומנים בכוכבית (
  *
  ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות