תואר שני בחינוך M.Ed
.M.Ed בחדשנות וטכנולוגיות בחינוך
.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
.M.Ed בחינוך משלב
.M.Ed בהדרכה, הנחייה ולמידה
.M.Ed בהוראת המתמטיקה
.M.Teach תואר שני ותעודת הוראה
M.Ed. - Management and Organization of Education Systems
נהלים, תנאי קבלה ותהליך ההרשמה
צרו קשר: סגל התואר השני
עידן חדש בתואר השני

תואר שני בהדרכה, הנחייה ולמידה

ניתן ללמוד כתוכנית חד שנתית, 3 סמסטרים כולל קיץ או כתוכנית 4 סמסטרים

ניתן לשלב/להוסיף נתיבי לימוד ייחודיים:

 • הדרכה ייעוצית טיפולית לגיל הרך
 • הנחיית קבוצותהחוג להדרכה, הנחייה ולמידה מתמקד בדרכים השונות שבאמצעותן ניתן לסייע לאנשים ללמוד, לצמוח ולהתפתח במגוון רחב של הקשרים. הלימודים בחוג מהווים מסלול הכשרה למקצוע ההדרכה, הדרכה אישית והנחיית קבוצות, הדרכה, ייעוץ והנחייה במערכות החינוך החל מגילאי 0-3, הדרכה בחינוך הלא פורמאלי, והדרכה בארגוני עבודה. 

 

חזון:

חזון החוג ממוקד בהעלאת קרנה של ההדרכה כמקצוע ובפיתוחם המקצועי של הלומדים בחוג  כמדריכים לעתיד במגוון נושאים ותהליכים. לצורך מימוש חזון זה מפגישה תוכנית החוג את הסטודנטים ל אסטרטגיות, מיומנויות וכישורי הדרכה והתנסות בפועל בתהליכי ההדרכה גופם.  

 

למי מיועדים הלימודים בחוג?

 • לאלו המתעניינים בהכשרה למקצוע ההדרכה במערכת החינוכית ומחוצה לה.
 • לאנשי חינוך בתחומי הגיל השונים - החל מגילאי הגיל הרך וכלה בחינוך מבוגרים.
 • למדריכים במערכת החינוך- בתוך בתי ספר, במרכזים לפיתוח מקצועי, בחינוך הקהילתי, בתנועות נוער ובתכניות ייחודיות במערכת.
 • לכל העוסקים בתחומים המשיקים לחינוך כמו מטפלים ומדריכי נוער

 

אפשרויות ההעסקה בתחום ההדרכה הן נרחבות וכוללות, בין השאר הדרכה, ייעוץ והנחייה במסגרות ארגוניות מגוונות, הדרכת קבוצות, הדרכת אנשי חינוך לגילאים השונים, הדרכת מורים חדשים, הדרכת מורים מאמנים ומורים חונכים (נדרשת הכשרה נוספת), הדרכת מורים בתחום התקשוב, הדרכת הורים, ועוד.

 • קורסים נבחרים

  תקשורת בין-אישית: היבטים עיוניים והתנסות – הקורס נועד לספק לסטודנטים הזדמנות להתנסות בתקשורת בין-אישית (התנסות זו מלווה בתהליכים רפלקטיביים אישים וקבוצתיים), כמו גם להעמיק את הידע התאורטי שלהם בכמה מודלים אנליטיים של תקשורת אשר מתמקדת בהבנת קונפליקטים בין-אישיים, בהתמודדות עם התנגדויות וכשלים ובקידום תהליכי שינוי.

  יחסי מדריך-מודרך וסדנה תומכת פרקטיקום – הקורס נועד בין השאר להקנות ללומדים כלים לפיתוחם כמדריכים מקצועיים, וזאת תוך כדי בירור ובדיקה של תפיסת תפקידם במערך היחסים מדריך-מודרך בהקשר ההתנסותי של פעילותם; לפתח חשיבה רפלקטיבית תהליכית של כל אחד מהמשתתפים בקורס על עצמו כמדריך במערך היחסים ובסיטואציות הדרכתיות שהוא ייחשף אליהן במהלך ההתנסות; לְקַשר בין תובנות אישיות הצומחות מתוך ההתנסות לבין מושגים מובילים בעבודת ההדרכה; ולתת מענה אישי לכל אחד מהמשתתפים תוך כדי חיבורו להקשר ההתנסותי הייחודי שהוא ייחשף אליו.

  מודלים ואסטרטגיות בהדרכה – הקורס נועד להגביר את מודעוּת הלומדים למכלול הנושאים והרעיונות שעניינם תהליכי הדרכה והנחיה, כמו גם לפתח גישה ביקורתית ויכולת שלהם להעריך מודלים של הדרכה ולהשוות ביניהם. במהלך הקורס הם יכירו תפיסות, גישות ואסטרטגיות בתחום ההדרכה וייחשפו למודלים תאורטיים ויישומיים של הדרכה בארגונים בכלל ובמערכת החינוך בפרט.

  להיות מדריך: מעגלי חונכוּת והדרכה (סמינריון מתפתח) – תהליכי הדרכה מהווים חלק בלתי-נפרד מהפעילות בארגונים, בחברות ובמערכות. מסגרות ההדרכה הן ערוץ מוּכר ומקובל להתפתחותם של כלל העובדים במערכת ולשיפור יכולתם המקצועית. המחקר בתחום מתמקד בין השאר בתפיסת תפקידו של המדריך, בדרכים שמודרכים נוקטים, בסביבות ההדרכה, במאפייני ההדרכה ובתוצריה.

  מהוראה להנחיה: תהליכים בהדרכת קבוצות – לעיתים מורים וגננות נדרשים במסגרת תפקידם להנחות קבוצות של אנשי הוראה, תלמידים והורים. בהנחיית קבוצות יש שימוש במיומנויות השונות ממיומנויות ההוראה. המשתתפים בקורס ייחשפו לפן התאורטי של הרכיבים הנכללים בתהליכי ההנחיה הקבוצתית. נוסף על כך תודגש החשיבות של יצירת האווירה וביצוע הפעולות הנדרשות ללמידה קבוצתית מיטבית.

 • פרקטיקום

  מטרת הפרקטיקום היא להקנות כלים לפיתוח המדריך (או מפתח ההדרכה) כאיש מקצוע, תוך בירור תפיסת התפקיד במערך יחסי מדריך-מודרך בהקשר ההתנסות של כל אחד מהמשתתפים בקורס.
  תכלית הפרקטיקום היא לשלב התבוננות והתנסות במציאות מקצועית, שעניינה הבנה והמשגה של מורכבות תפקיד המדריך ועבודת ההדרכה.
  תכלית זו מושגת תוך קישור הלימודים התיאורטיים עם הסיטואציות ההדרכתיות הנחוות.
  הפרקטיקום מתקיים בשנה ב' ויש להקצות לו לפחות שעתיים בשבוע, מעבר לשעות הלימודים במכללה ובהתאם להנחיות מרכז הפרקטיקום.

 • נתיב (אופציונאלי) הדרכה ייעוצית טיפולית לגיל הרך

  נתיב הדרכה ייעוצית טיפולית משלב לימודים בחוג לתואר שני עם לימודי תעודה המוכרים ע"י משרד העבודה. הקבלה לנתיב הינה בכפוף לתנאי הקבלה לתוכנית התואר השני הרגילה. פתיחת הנתיב תלויה במספר הנרשמים.

  היקף הנתיב הוא כ-40% משעות הלימוד בתכנית התואר

  למסיימים בהצלחה ינתנו:

  • תעודת מוסמך בהוראה ולמידה - פיתוח מורים לתפקידי הדרכה
  • תעודת מדריך ייעוצי טיפולי המוכרת ע"י משרד העבודה.
 • נתיב (אופציונאלי) הדרכה קבוצתית / הנחיית קבוצות

  נתיב המציע תואר מוסמך בהדרכה, הנחייה ולמידה בשילוב הכשרה בשילוב עם תעודת הסמכה כמדריך קבוצות מטעם האקדמית גורדון.

  הלימודים כוללים גם לימודי השלמה נוספים למערכת השעות הבסיסית (במהלך שנות הלימוד בחוג) בהיקף של עד קורס סמסטריאלי מידי שנה.   

 • אופי הלימודים

  אופי הלימודים: (כפוף לשינויים, נא לבדוק במדור רישום)

   

  תוכנית בוקר (שלושה סמסטרים רצופים):

  סמסטר א' + ב' תשפ"ה: הלימודים יתקיימו בימי שני, במכללה, בשעות 08:30-17:45.

  סמסטר קיץ תשפ"ה: יתקיים החל מראשית חודש יולי, 12 ימי לימוד (פעמיים עד שלוש בשבוע) בזום.

  הלימודים יתקיימו במכללה במסגרות של שיעורים, סדנאות, וסמינריונים פנים אל פנים בשילוב עם לימודים בקורסים מקוונים א-סינכרוניים בלמידה מרחוק – קורסים אלו מאפשרים לסטודנטים לתכנן את תהליכי הלמידה שלהם בזמן המתאים להם. 

   

  תוכנית אחר הצהריים (ארבעה סמסטרים רצופים):

  סמסטר א' + ב' תשפ"ה: הלימודים יתקיימו בימי שני, משעה 14:30 עד השעה 21:00

  סמסטר קיץ תשפ"ה: הלימודים יתקיימו באופן מרוכז, כשבכל קורס יתקיימו 12 מפגשים.

  סמסטר א' תשפ"ו: הלימודים יתקיימו בימי שני, משעה 14:30 עד השעה 21:00. 

  הלימודים יתקיימו במכללה במסגרות של שיעורים, סדנאות, וסמינריונים פנים אל פנים בשילוב עם לימודים בקורסים מקוונים א-סינכרוניים בלמידה מרחוק – קורסים אלו מאפשרים לסטודנטים לתכנן את תהליכי הלמידה שלהם בזמן המתאים להם. 

 • פרופ' דיצה משכית

  ראש החוג להדרכה, הנחייה ולמידה

רוצה להוביל עידן חדש בחינוך?

 • אנו מזמינים אותך למלא פרטים ויועצת לימודים תחזור אליך.
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
אני מאשר/ת לאקדמית גורדון לשלוח לי מידע שיווקי והטבות
מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

 • אנא מלאו את השדות הבאים
 • השדות המסומנים בכוכבית (
  *
  ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה