מרחבי הלימוד בתואר ראשון בחינוך באקדמית גורדון

מידע למועמדים

סטודנטיות לתואר ראשון בחינוך באקדמית גורדון

מידע למועמדים

סטודנטים לתואר ראשון בחינוך באקדמית גורדון

מידע למועמדים

Slide 1 of 2.
מידע למועמדים
החוג לאנגלית
החוג לגיל הרך
החוג לחינוך חברתי קהילתי
חינוך יסודי
החוג לחינוך מיוחד
החוג ללשון העברית
החוג למדעים, קיימות וסביבה
החוג למקרא
החוג למתמטיקה
החוג לספרות
החוג לתקשורת ולדמוקרטיה
החוג לתרבות ישראל ומורשתו
התוכנית למנהיגות חינוכית חברתית
רג"ב - תוכנית המצטיינים
דף ניווט תואר ראשון
B.Ed תואר ראשון בחינוך והוראה
עידן חדש בתואר הראשון

מידע למועמדים


מצטרפים לעידן החדש? ברכות!

מובילי ומובילות העידן החדש בחינוך הינם מבוקשים יותר, מתקדמים מהר יותר במערכת ובעיקר - מכשירים את דור העתיד למיומנויות המאה ה-21.ה"אני מאמין" שלנו:

הקניית מיומנויות לצד ידע, הכשרה ליזמות, טכנולוגיות הוראה, למידה פעילה ומערבת, הערכה משלימה וחינוך לערכים. צפו:המידע בעמוד זה פונה למועמדים ולמועמדות כאחד.

 • מבנה הלימודים

  חוגי הלימוד

  הסטודנטים רשאים לבחור חוג במתכונת חד חוגית או שני חוגים במתכונת דו חוגית.

  חד חוגי:

  אנגלית (מסלול רב גילי), חינוך מיוחד (בשילוב חטיבת כבדי שמיעה וחרשים), הגיל הרך, מתמטיקה (על יסודי) והתוכנית למנהיגות חינוכית חברתית.

  דו חוגי:

  אנגלית (מסלול בית ספר יסודי) בשילוב חינוך מיוחד.

  חינוך יסודי או חינוך מיוחד או חינוך חברתי קהילתי בשילוב אחד החוגים הבאים: מדעים קיימות וסביבה, מתמטיקה, לשון עברית, מקרא, ספרות, תקשורת וחדשנות, תרבות ישראל ומורשתו.

  היקף הלימודים לתואר ולתעודת הוראה נע בין 90 ל 106 נקודות זכות, בהתאם לחוגים השונים, ואינו כולל קורסים נלווים לצורך קבלת פטור (לימודי שואה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים, העשרה תרבותית וכד').

  משך הלימודים: ארבע שנים

  שכר הלימוד:

  שכר הלימוד במכללה הינו אוניברסיטאי ונקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. שכר הלימוד אינו כולל תשלומי נלווים. הסטודנט רשאי לבדוק את זכאותו לאחת או יותר ממגוון המלגות אשר מוצעות במשרד דקנט הסטודנטים.

 • שיטות ההוראה

  שיטות ההוראה באקדמית גורדון הינן מגוונות, זאת בכדי להכשיר את הסטודנטים לקראת הוראה במאה ה-21 ולהוביל במערכת החינוך שינוי, במטרה לעודד את ילדי ישראל ללמוד באופן עצמאי וחוויתי. במאה ה-21, על ההוראה לעורר אצל הלומד סקרנות ורצון לחקור. 

  בין שיטות ההוראה הנלמדות - למידה מבוססת פרויקטים, כיתה הפוכה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, הובלת תהליכים יזמיים, סיורים, התנסות בשטח ועוד.

 • התנסות מעשית

  התנסות בהוראה בבתי ספר, בגני ילדים ובמסגרות חינוכיות נוספות, היא נדבך מרכזי בתהליך ההכשרה להוראה. סטודנט לתואר ראשון ישובץ למסגרת חינוכית עם מורה/גננת מכשירה אישית, וכן עם מדריכה פדגוגית דיסציפלינרית מטעם המכללה, בהתאם לחוג הלימוד, שתלווה את ההתנסות.

  מטרות ההתנסות הן:

  למידה מתוך הסיטואציה המעשית של ההוראה והחינוך תוך מיזוג ידע תיאורטי הנלמד במסגרת אקדמית. 

  פיתוח זהות מקצועית וראייה מערכתית של תפקיד המחנכך/ת, המורה או הגננת

  סטודנטים לתואר ראשון יתנסו בבתי הספר ובגנים בהלימה לדרישות החוג.

  בכל סמסטר של התנסות יתקיים שבוע התנסות מעשית רצופה ובו חמישה ימי התנסות.

  בשנת הלימודים השלישית תתקיים התנסות רצופה של עשרה ימים בפתיחת שנת הלימודים בבתי הספר ובגנים.

 • תהליך ההרשמה

  ברוכים הבאים לאקדמית גורדון. כולנו נשמח לעמוד לרשותך!

  בשלב ראשון, אנו מזמינים אותך להתקשר למדור רישום 5033*.

  בשלב שני, צוות מרכז המידע יתאם עבורך מועד לפגישה עם יועצת לימודים (טלפונית או פרונטלית).  בעת ההרשמה יש להביא את הדברים הבאים:

  זכאות לתעודת בגרות או אישור על סיום מכינה קדם-אקדמית (מקור).
  ציון מבחן פסיכומטרי (מקור, במידה ונדרש)
  אקדמאים ומורים בפועל מתבקשים להביא דיפלומות וגיליונות ציונים רשמיים
  תמונת פספורט (קיימת גם אפשרות להצטלם במקום).
  תעודת זהות
  תשלום דמי הרשמה 400 ₪. ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום.

  דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד, והם מיועדים להצגת מועמדות ללימודים פעם אחת בלבד (תוקפם יפוג בתום תקופת הרשמה אחת).
  דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים לנרשם.
   

 • תנאי הקבלה

  ללימודים באקדמית גורדון יתקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות ופסיכומטרי בציון התאמה 525.

   

  פטור ממבחן הפסיכומטרי:
  יתקבלו ללימודים מועמדים בעלי תעודת בגרות בציון ממוצע 92 ומעלה.

   

  תנאי הקבלה


  תעודת בגרות:


  תנאי קבלה ללימודי הוראה - ללימודים בכל המסלולים וההתמחויות יתקבלו מועמדים בעלי תעודת בגרות או לימודי מכינה או אישור זכאות לתעודת בגרות. בחוג לאנגלית נדרש גם ציון 70 לפחות ב-5 יח"ל אנגלית או 90 לפחות ב-4 יח"ל.
  בעלי תעודת בגרות ממוסדות תיכוניים בשפה שאינה עברית: מועמדים אלה נדרשים גם להציג ציון 80 לפחות ב-5 יח"ל עברית וציון 70 לפחות ב-3 יח"ל ערבית.
  בעלי תעודת בגרות מחו"ל: מועמדים אלה נדרשים להציג תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות, כולל גיליון ציונים מתורגם, ויחויבו בקורסי השלמה שייקבעו בהתאם לרקע של הסטודנט. בעלי תעודה כזו נדרשים להציג ציון 525 לפחות בבחינה הפסיכומטרית. כמו כן, יש להציג תעודת שקילה.

  בוגרי כיתות י"ב:

  מועמדים שסיימו זה עתה את לימודי בית הספר העל-יסודי, ואין בידיהם עדיין אישור זכאות לתעודת בגרות בעת ההרשמה ללימודים, יתקבלו ללימודים על-פי ציון מבחן פסיכומטרי 525 לפחות. המועמדים יגישו בקשה להנהלת בית הספר שבו למדו לזירוז קבלת הציונים של מבחני הבגרות. עליהם להמציא למכללה במועד אישור זכאות לתעודת בגרות, לולא כן, יופסקו לימודיהם בסיום סמסטר א.

   

  מבחן יע"ל (ידע בעברית):


  מועמדים שנבחנו במבחני בגרות בשפה שאינה עברית נדרשים לעמוד גם במבחן יע"ל בציון 110 לפחות. 

   

  ציון התאמה:


  ממוצע בין ציון המבחן הפסיכומטרי ובין ציון תעודת הבגרות משוקלל, בסולם הפסיכומטרי. ציון ההתאמה חייב להיות שקול לפחות ל-525 בסולם הפסיכומטרי. רף הקבלה המינימלי בציון הפסיכומטרי לצורך שקלול ציון ההתאמה הוא 475.
  מועמדים מתאימים שציונם המשולב נע בין 480 ל-524, יגישו בקשה ליו"ר ועדת חריגים באמצעות מרכז מידע והרשמה. יש לבצע הליך הרשמה מסודר כדי שתיק המועמד יגיע לדיון בוועדת החריגים.

   

   

  שיעור החריגה המקסימלי:


  יש למכללה אפשרות לקבל עד 10% משיעור הסטודנטים בכל בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה של המוסד וזאת על פי שיקול הדעת של ועדת החריגים המכללתית.

  הקבלה תתאפשר רק לבעלי נתונים אישיים מיוחדים או נימוקים אחרים כגון: הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל, צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים ואופייה התרבותי של החברה, הצטיינות מיוחדת, פעילות התנדבותית בתחומי החינוך וכד'.

   

  ראיון קבלה:


  המועמד נדרש לעבור בהצלחה ראיון קבלה. המועמדים ללימודים בחוג לאנגלית יחויבו בבחינת כניסה כתנאי קבלה.

   

  קבלת מועמדים בעלי לקות למידה:


  מועמדים שאובחנו כבעלי לקות למידה ומבקשים התאמות מיוחדות בלימודיהם, מתבקשים לציין זאת בעת הייעוץ במרכז הרישום. למועמד תיקבע פגישה עם יועצת המכללה או יועצת המכינה (בהתאם למסלול הלימודים המבוקש). יועצת המכללה או המכינה תבחן כל מקרה לגופו, ותחליט אילו התאמות לימודיות יאושרו למועמד. לפגישה עם היועצת מתבקש המועמד להביא עמו את אבחון שנערך בחמש השנים האחרונות והתבצע במוסד אקדמי מוכר. לא יתקבלו אבחונים שנערכו בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון.

  מרכז האבחונים באקדמית גורדון בשפה העברית והערבית:
  האקדמית גורדון מאמינה כי יש לאפשר לכל סטודנט ללמוד ולהביא את יכולותיו לידי ביטוי, מבלי שלקויות למידה יפחיתו מהישגיו. מרכז האבחונים של האקדמית גורדון מקיים אבחונים המיועדים לאוכלוסייה הבוגרת (בני 18 ומעלה) כדי לאתר לקויות למידה אצל הסטודנטים ולסייע להם לקבל התאמות על פי הנחיות החוק. טובי המאבחנים ישמחו לסייע לכל סטודנט המעוניין לקיים או לחדש אבחון דידקטי. ניתן לתאם אבחון בעברית או בערבית בפרק זמן של שבועיים. תוצאות האבחון תתקבלנה עד שבועיים לאחר ביצוע האבחון.

  לפרטים נוספים: אורטל גנות  | 04-8590168  | [email protected]

   

                               

  הנדסאים

  בוגרי בתי ספר להנדסאים, המעוניינים ללמוד לקראת תואר אקדמי ותעודת הוראה, יוכלו לקבל פטור רק מקורסים שלמדו בלימודיהם הקודמים ותואמים לתכנית החוג שבחרו, באישור ראש החוג.


  המועמדים נדרשים להמציא למכללה:

  תעודת בגרות מלאה + ציון בחינת הפסיכומטרי או דיפלומת הנדסאים כולל גיליון ציונים.
  ציון במבחן יע"ל לחייבים במבחן זה.

  היקף הלימודים:
  תכנית לימודים מלאה למעט קורסים שהסטודנט פטור מהם כי למד אותם בעבר.

   

  מכינה קדם אקדמית

  למועמדים אשר  לא עומדים בתנאי הקבלה לתואר, אבל מעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר כבר השנה, קיים מסלול מכינה קדם אקדמית – לפרטים לחצו כאן
  תנאי קבלה למכינה הקדם אקדמית (בגרות חלקית/מלאה – ללא צורך בפסיכומטרי)

 • אנגלית לפטור

  ע"פ הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, על כל סטודנט הלומד לתואר ראשון להשלים את לימודי האנגלית האקדמית לפטור עד סוף השנה השנייה ללימודיו.
  מטרת קורסי אנגלית אקדמית הינה להקנות לסטודנט כישורים בהבנה ובהתמודדות עם טקסטים באנגלית, על מנת לאפשר לו לסיים בהצלחה את חובותיו האקדמיות.

  למידע נוסף >
 • מבחן יע"ל

  מבחן יע"ל הוא פרק הבוחן ידע בעברית במבחן הפסיכומטרי. תנאי העמידה במבחן זה הוא ציון 110 ומעלה.

  נדרשים לעבור מבחן יע"ל:
  מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית.
  מועמדים הפטורים מן הבחינה הפסיכומטרית והם בוגרי בתי ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם אינה עברית.
  בוגרי מוסדות אקדמיים ששפת ההוראה בהם אינה עברית.


   

  מועדי מבחן יע"ל

   
   
  ההרשמה לבחינה מבוצעת באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה: www.nite.org.il.


  לבירורים בנוגע למבחן יע"ל ניתן לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה:
  02-6759555.

   

   

 • השלמה לתואר ראשון למורים בכירים בעלי תעודת הוראה

  תוכנית זו מיועדת לבעלי תעודת הוראה הנדרשים להשלים קורסים אקדמיים לקראת תואר ראשון (.B.Ed) תכנית זו אינה כוללת התנסות בהוראה, אלא אם כן נערכת הרחבת הסמכה בד בבד עם לימודי ההשלמה.
  התכנית כוללת קורסי חובה: כתיבה אקדמית, מחקר כמותי ואיכותני, שני סמינריונים (האחד בחינוך והשני בתחום הדעת) ואנגלית לרמת פטור. נוסף על קורסי החובה, ישובצו הסטודנטים לקורסי בחירה בהתאם לתחומי העניין שלהם ולאילוצי המערכת.

   

  תנאי הקבלה:

  תעודת הוראה מוסמך או מוסמך בכיר (אפשרי גם מצבירת גמולים).
  בוגרי מוסדות להכשרת עובדי הוראה ששפת ההוראה בהם אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 במבחן ידע בעברית (יע"ל) של הפסיכומטרי . לפרטים נוספים אודות מבחן יע"ל לחצו כאן.
  ראיון קבלה.

   

   היקף הלימודים:

  תכנית ההשלמה לתואר .B.Ed נבנית לכל סטודנט בהתאם ללימודיו הקודמים: טווח השעות נע בין 16–56 ש"ש, ונקבע בהתאם לתעודת ההוראה של המועמד (מוסמך, מוסמך בכיר), המוסד האקדמי שהכשירו להוראה והשתלמויות אקדמיות.
  ניתן לשלב הרחבת הסמכה במהלך הלימודים בתוספת ש"ש והתנסות מעשית.

  התכנית אינה נלמדת בשנת לימודים אחת משום שהסמינריונים נלמדים בשנה ב'.

   אופי הלמידה: היברידי

רוצה להוביל עידן חדש בחינוך?

 • אנו מזמינים אותך למלא פרטים ויועצת לימודים תחזור אליך.
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
אני מאשר/ת לאקדמית גורדון לשלוח לי מידע שיווקי והטבות
מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

 • אנא מלאו את השדות הבאים
 • השדות המסומנים בכוכבית (
  *
  ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה