לימודי תעודת הוראה לאקדמאים | לימודי הוראה | האקדמית גורדון | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

הסבת אקדמאים להוראה / תעודת הוראה נוספת

התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי המבקשים להכשיר עצמם להוראה באחד מתחומי הדעת הנלמדים באקדמית גורדון או לבעלי
תעודת הוראה המעוניינים להרחיב את הסמכתם לתחום הוראה נוסף, תוך התחשבות בלימודים קודמים.
תכניות הסבת האקדמאים בחוגים השונים משלבות בין לימודים דיסציפלינריים )תחום דעת/מקצוע הוראה(, לימודי חינוך, התנסות
בהוראה, קורסים תומכי התנסות וכן קורסים נלווים כגון: שימור זיכרון השואה, ביטחון ובטיחות, זהירות בדרכים ועזרה ראשונה.
תכניות הלימודים בחוגים השונים עדכניות ומותאמות לטכנולוגיה העכשווית ולחדשנות בהוראה וכוללות התנסות מעשית בהוראה
בדגש על קידום ערכים, תרומה לקהילה ומעורבות חברתית.
היקף הלימודים נע בין 30 ל 56 נקודות זכות, בהתאם לחוגים השונים ובהלימה לרקע האקדמי של הסטודנט.
בנוסף למערכת השעות האישית, על הסטודנט ללימודי תעודת הוראה לאקדמאים להשתתף בפעילויות שיתקיימו בימים מרוכזים במועדים שונים מימי הלימוד הרגילים.
מודלים להסבת אקדמאים להוראה
1. מודל חד-שנתי: מודל זה מיועד לבעלי תואר ראשון בתחום הדעת של החוג המבוקש.
2. מודל דו-שנתי: מודל זה מיועד לבעלי תואר ראשון בתחום דעת שונה מן החוג המבוקש. במודל זה ההתנסות והדידקטיקה
מתקיימות בשנה השנייה.
3. מודל דו-שנתי- 80%-20% : מודל זה מיועד לבעלי תואר ראשון בתחום דעת שונה מן החוג המבוקש ובנוי כך שבשנת הלימודים
הראשונה נלמדים קורסי הליבה, ההתנסות בהוראה והקורסים הדידקטיים הנלווים. בשנה השנייה הלימודים מתרכזים ביום
השלמות במכללה, בנוסף להתמחות וסדנת הסטאז'. מודל זה נותן אפשרות להתחלת ההתמחות )סטאז'( בשנת הלימודים השנייה.
4. הרחבת הסמכה לתעודת הוראה נוספת: תכנית אישית תוך התחשבות בלימודים הקודמים. ברכיבי ההתנסות בהוראה והקורסים
הדידקטייים הנלווים, תבדק אפשרות למתן הקלות.
התנסות בהוראה
ההתנסות בהוראה בבתי הספר ובגני הילדים היא נדבך מרכזי בתהליך ההכשרה להוראה. מטרת ההתנסות היא למידה מתוך הסיטואציה
המעשית של ההוראה והחינוך, בכל התחומים שבהם עוסק המורה בכיתה, בבית הספר ובקהילה, ותוך כדי מיזוג של ידע תיאורטי
הנלמד במסגרת האקדמית. סטודנטים בעלי תואר אקדמי ובעלי תעודת הוראה, יתנסו בעבודה מעשית במהלך שנה אקדמית אחת.
באחד הסמסטרים יתנסו הסטודנטים יום בשבוע, ובסמסטר השני יומיים בשבוע, על פי הנחיות החוג.
פרט להתנסות המעשית השבועית, תתקיים התנסות רצופה בכל סמסטר.
 

 תנאי הקבלה:


ממוצע ציונים 80 לפחות בחוגי הלימודים בתואר הראשון.
בוגרי תואר רב-תחומי ללא דיסציפלינה יידרשו לעמוד בממוצע 85 לפחות ולהציג זכאות לתואר ראשון.
בוגרי מוסדות אקדמיים ששפת ההוראה בהם אינה עברית, חייבים להציג ציון 125 במבחן ידע בעברית (יע"ל) של הפסיכומטרי. לפירוט נוסף אודות מבחן יע"ל לחצו כאן.
בוגרי אוניברסיטה מחו"ל נדרשים להציג אישור ממשרד החינוך על הכרה בתואר באמצעות היחידה להערכת תארים ודיפלומות. האקדמית גורדון שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם אישור השקילה מוכר לצרכים אקדמיים.
ראיון קבלה.

 היקף הלימודים:


תכנית הכשרת אקדמאים להוראה והרחבת הסמכה מותאמת לכל סטודנט בהלימה לרקע האקדמי שלו – ממתווה הבסיס מופחתים קורסים על סמך לימודים קודמים (אקרדיטציה). ככלל, לימודי הוראה נעים בין שנה לשנתיים וכוללים 24 ש"ש עד 63 ש"ש.

 שכר הלימוד:


שכר הלימוד הנהוג באקדמית גורדון הוא שכר לימוד אקדמי. כיום עומד גובה שכה“ל על 13,781 ₪ לפי מדד 07/18. שכה“ל אינו כולל תשלומים נלווים. בסמוך לפתיחת שנת הלימודים צפוי שכר הלימוד להתעדכן על פי הנחיות משרד החינוך. שכר הלימוד הינו צמוד מדד.


שכר הלימוד משולם באופן הבא: מקדמה בסך 2400 ש"ח לפני פתיחת שנת הלימודים. יתרת שכר הלימוד ב - 8 תשלומים, בין החודשים אוקטובר 2019 - מאי 2020. ניתן ומומלץ לפרוס את שכר הלימוד בפריסה רחבה יותר - יש לפנות למדור שכ"ל לצורך הסדר פריסה.

במקרה של פריסת הלימודים ליותר משנה:

אקדמאי בתכנית דו שנתית הלומד עד 36 נקודות לתכנית ישלם בשנה השנייה תשלומים נלווים בלבד. ניתן לפרוס עד לשלושה תשלומים.

אקדמאי בתכנית דו שנתית הלומד 37 נקודות ומעלה לתכנית ישלם בשנה השנייה 25% מעלות שכר הלימוד וכן תשלומים נלווים. פריסת התשלומים אפשרית בדומה לשנת הלימודים הראשונה.

שימו לב כי גם במקרה של שינוי מבנה תכנית הלימודים (מעבר ממודל חד שנתי למודל דו שנתי) לאחר פתיחת שנת הלימודים, יחולו ההסדרים המפורטים לעיל.

פתיחת שנת לימודים שלישית ומעלה תחוייב בתשלום נפרד.


שכר הלימוד אינו כולל את סדנת הליווי בשנת ההתמחות (סדנת סטאז').


 התמחות (סטאז'):

 

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

 דרישות חובה:


בנוסף על מערכת השעות האישית, על הסטודנט להשתתף בפעילויות שיתקיימו בימים מרוכזים במועדים שונים מימי הלימוד הרגילים:
סיורים לימודיים שהם חלק מחובות הקורסים.
קורסי חובה מתוקשבים: ביטחון ובטיחות, וזהירות בדרכים. ההרשמה במזכירות יח' האקדמאים.
קורס קיץ מרוכז בנושא הוראת השואה (ילמד בתום שנה א').
שבוע עבודה מעשית רצוף בכל סמסטר.
קורס עזרה ראשונה המתקיים במשך יום וחצי בחופשת חנוכה או בשלושה ימי שישי בחודש מאי. ההרשמה במזכירות יחידת האקדמאים.

מורים בעלי תעודת הוראה בתכנית להרחבת הסמכה פטורים מחובות אלה, למעט שבוע העבודה המעשית והסיורים הלימודיים.

 

 בעלי תואר אקדמי מחו"ל:


מועמדים בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שלא נבחנו בבחינות בגרות בארץ או לא למדו במכינה קדם-אקדמית, ייבחנו לרמת פטור במקצועות העבריים.
בנושא מקצועות עבריים, ניתן לפנות לד"ר מרב מדמוני אזולאי, דיקנית הסטודנטים, טל': 04-8590174, דוא"ל: [email protected]


_______________________________________________________________________________

 

לפרטים נוספים ולקביעת פגישת ייעוץ: 5033*
 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*