תואר שני בחינוך M.Ed
.M.Ed בחדשנות וטכנולוגיות בחינוך
.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך
.M.Ed בחינוך משלב
.M.Ed בהדרכה, הנחייה ולמידה
.M.Ed בהוראת המתמטיקה
.M.Teach תואר שני ותעודת הוראה
M.Ed. - Management and Organization of Education Systems
נהלים, תנאי קבלה ותהליך ההרשמה
צרו קשר: סגל התואר השני
עידן חדש בתואר השני

תואר שני בהוראה משולב  עם תעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים במגוון חוגי לימוד

תכנית לימודי תואר מוסמך בהוראה .M.Teach מיועדת להכשיר מורים ומחנכים בעלי כישורים אקדמיים ומקצועיים גבוהים ברמת תואר שני, יחד עם תעודת הוראה לבתי ספר על-יסודיים במגוון חוגים. תכנית הלימודים ממוקדת בהרחבת הידע התיאורטי והמקצועי בתחום הדעת, וכן בידע דידקטי ופדגוגי. התכנית ל- תואר שני עם תעודת הוראה תכשיר את הלומדים לקראת תפקידם כמורים היודעים לשלב בין חינוך והוראה לבין מחקר עדכני.

 

תואר שני בהוראה משולב עם תעודת הוראה לבתי ספר על יסודיים באחד מחוגי הלימוד הבאים:

• מתמטיקה
• אנגלית
• ספרות
• מקרא
• לשון
• תקשורת
• תרבות ישראל ומורשתו

 • מטרות התוכנית
  1. להכשיר אקדמאים בעלי תואר שני להוראה איכותית, מקצוענית ומעודכנת במערכת החינוך העל-יסודית. מוסמך התכנית יהיה בעל ידע אקדמי ויכולת חקירה מעבר לנלמד בתואר הראשון בתחומי ההוראה שלו, ובעל ידע מקצועי בתכנון לימודים, ביצוע תכנית ההוראה והערכתה.
  2. ליצור בסיס רחב של ידע ומיומנויות הדרושים לחינוך ולהוראה בגיל הנעורים.
  3. להתאים את החינוך וההוראה לשונות בין התלמידים ולחברה מרובת תרבויות.
  4. לחשוף את המורים לעתיד לשיטות הוראה מגוונות וחדשניות המסתמכות, בין היתר, על האפשרויות הנובעות מהתפתחויות טכנולוגיות.
  5. לטפח ידע והבנה מעמיקים במתודולוגיה בכלל ובמתודולוגיה של תחום הדעת שאותו ילמד הסטודנט.
  6. לטפח מורה בעל מיומנויות מחקר ויכולת לחקור את עבודתו ולהניע תלמידיו לחקר.
 • עקרונות מנחים

  התכנית ממוקדת בהרחבת התשתית העיונית של בעלי תואר ראשון בדיסציפלינות הנלמדות במערכת החינוך ובהכשרתם של בוגרים אלו לקראת תפקידם כמורים איכותיים, המיועדים לחנך וללמד בבית הספר העל- יסודי. לשם כך מודגשת בתכנית התייחסות לשני רכיבים מרכזיים במקצוע ההוראה: פיתוח דמותו החינוכית של המורה ופיתוח הידע הנדרש למורה. פיתוח הדמות החינוכית נעשה באמצעות גישת הוראה חינוכית הומניסטית, המתייחסת לריבוי התרבויות בחברה ולשונות בין בני האדם. פיתוח הידע הנדרש נעשה באמצעות הענקת מיומנויות וכלים בעבודת ההוראה בכלל ובתחום הדעת שאותו עתיד הסטודנט ללמד.

 • תנאי הקבלה

  1. בעלי תואר ראשון (.B.A. / B.Sc. )  ממוסד אקדמי מוכר. בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים שאינם מתחום הדעת של תעודת ההוראה, יזדקקו להשלמות של עד 26 ש"ש בדיסציפלינה ובנוסף לבחינה בסיום ההשלמות . ההחלטה לגבי מתן אקרדיטציות על סמך לימודים קודמים היא של ראש החוג (במקרה שהמועמד מגיע מתחום שאין לו כל קשר לתחום שבו מבקש המועמד ללמוד את תעודת ההוראה, שומרת לעצמה המכללה את הזכות לדרוש למעלה מ-26 ש"ש, על-פי החלטת ראש החוג).


  2. בעלי ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי תואר ראשון ובלימודי ההשלמות (המכללה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממוצע גבוה יותר מסטודנטים המתקבלים לתואר על תנאי וכן את הזכות לדרוש ממוצע גבוה יותר בהשלמות מסטודנטים המתקבלים להשלמות על תנאי).


  3.בוגרי תואר רב-תחומי ללא דיסציפלינה יידרשו לעמוד בממוצע 85 ולהציג זכאות לתואר ראשון.


  4. סיום בהצלחה (עם ציון) של קורס "אנגלית מתקדמים 2" (או קורס ברמה מקבילה) בלימודי התואר הראשון.


  5. מועמדים להתמחות אנגלית- עמידה במבחן מיון בכתב ובעל-פה.

   

  6. מועמדים להתמחות לשון ללא תואר ראשון בתחום דעת זה- חייבים במבחן קבלה בעברית.


  7. עמידה בהצלחה בוועדת קבלה/ ראיון אישי.

 • סדרי הרשמה

  מסמכים שחובה לצרף בעת הרישום:


  תמונת פספורט
  צילום ת.ז. כולל ספחים
  קורות חיים מעודכנים
  גיליון ציונים של התואר הראשון
  תעודת תואר ראשון (אם טרם קיבלת תעודה, נא לצרף אישור זכאות)
  תשלום דמי רישום בגובה 400 ש"ח - לפקודת "האקדמית גורדון" (דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה).

   

  הפסקת לימודים או ביטול הרשמה:
  1. ביטול הרשמה: דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו הרשמתם.
  2. תקנות החזר שכר לימוד בגין הפסקת לימודים: מועמד ללימודים או סטודנט המבקש לבטל הרשמתו למוסד או להפסיק לימודיו בו, ימלא טופס ביטול הרשמה / הפסקת לימודים באתר המכללה  - בקישור הבא. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים. התאריך הקובע להתחשבנות סופית הוא התאריך בו התקבל הטופס שמולא באתר.
  3. יש לעיין בתקנון שכר לימוד באתר המכללה 

 • פרופ' אילנה לבנברג

  ראשת החוג ל M.Teach
  04-8590186
  [email protected]
מתעניינים בלימודים?

השאירו את הפרטים שלכם ונשמח לחזור אליכם

 • אנא מלאו את השדות הבאים
 • השדות המסומנים בכוכבית (
  *
  ) הנם שדות חובה
*
יש למלא שם מלא
*
יש למלא מספר טלפון
*
יש למלא אימייל
*
יש לבחור נושא התעניינות
אני מאשר/ת לקבל מידע שיווקי מהמכללה