הכשרת מורים להוראת מחוננים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך

להרשמה לחצו כאן

התוכנית מיועדת למורים המלמדים בפועל תלמידים מחוננים או מיועדים ללמד מחוננים

יש להעביר המלצת מנהל