התמחות בהוראה (סטאז') - האקדמית גורדון - המכללה לחינוך