חדשנות בחינוך | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך


ראשת החוג פרופ' חנה שחר: hannas@gordon.ac.il
משנה לראשת החוג ד"ר אריאלה לונברג ariella@gordon.ac.il

 


השינויים המהירים והדרמטיים המתרחשים בעולם, מכתיבים לנו קצב חדש וצרכים חדשים בתחום החינוך. החוג ל "חדשנות בחינוך" לתואר השני באקדמית גורדון, מיועד לפתח אצל הלומדים תובנות בתחומי החינוך העדכניים ולברר מושגים כמו חדשנות פדגוגית ושילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהוראה ובלמידה. במהלך התואר, יערכו הלומדים הכרות עם מגמות חדשות בתחום החינוך ועם טכנולוגיות למידה. בנוסף, יבחנו שינויים במאפייני סביבות למידה, בתפקיד המורה ובלומדים עצמם. כל אלה יאפשרו למוסמכים שלנו להתמקם במוסדותיהם כמי שמובילים חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

 

מטרות התוכנית:

  • לפתח תפיסת עולם באשר להשלכות העידן בו אנו חיים על חיינו
  • לבסס ידע תיאורטי ומחקרי בתחום החדשנות והטכנולוגיות בחינוך.
  • לפתח חשיבה ביקורתית לגבי עתיד התכנים, המבנה והערכים של החינוך.
  • להתנסות באסטרטגיות הוראה במרחבי למידה חדשניים

 

 

עקרונות מנחים של התוכנית:

תוכנית הלימודים מתמקדת בשלושה תחומים:

  1. חדשנות פדגוגית המתייחסת לשינוי המשמעותי הנדרש בתפיסת החינוך, תפיסת מקום בית הספר בחיי הלומד ותפיסת תפקיד המורה. פירוש הדבר שינוי עומק בשפה ובהמשגה המשמשים לדיון בשינוי הארגון החינוכי התרבות, והאקלים שבו נדרשת התאמה בלתי פוסקת למציאות מאתגרת ולא יציבה.
  2. חדשנות טכנולוגית הקשורה לידע ושימוש בכלים טכנולוגיים ולמודעות לקיומם של מרחבי למידה חדשניים ופורצי דרך ולהתנהלות בהם.
  3. שיטות מחקר שיאפשרו לסטודנטים, לקרוא להבין ולבצע מחקרים בתחומי החדשנות הפדגוגית והטכנולוגית ברמה אקדמית התואמת את לימודי המוסמך.

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג