חדשנות בחינוך | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך


ראשת החוג:

פרופ' חנה שחר hannas@gordon.ac.il
 

משנה לראשת החוג:

ד"ר אריאלה לונברג ariella@gordon.ac.il

 

 

 

השינויים המהירים והדרמטיים המתרחשים בעולם, מכתיבים לנו קצב חדש וצרכים חדשים בתחום החינוך. החוג ל"חדשנות בחינוך" לתואר השני באקדמית גורדון, מיועד לפתח אצל הלומדים תובנות בתחומי החינוך העדכניים ולברר מושגים כמו חדשנות פדגוגית ושילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת בהוראה ובלמידה. במהלך התואר, יערכו הלומדים הכרות עם מגמות חדשות בתחום החינוך ועם טכנולוגיות למידה. בנוסף, יבחנו שינויים במאפייני סביבות למידה, בתפקיד המורה ובלומדים עצמם. כל אלה יאפשרו למוסמכים שלנו להתמקם במוסדותיהם כמי שמובילים חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

עקב הדרישה הרבה לאנשי מקצוע המתמצאים בטכנולוגיה חינוכית, רבים מבוגרי החוג קבלו תפקידים של רכזים בתחומי התקשוב, החדשנות, המידענות הדיגיטאלית והערכות אלטרנטיביות, לעיתים עוד לפני שקבלו אישור סיום לימודים.

 

 

למי התוכנית מיועדת?
התוכנית מיועדת לאנשי חינוך (ולא רק מורים, גננות ובעלי תפקידים), סקרנים, בעלי תואר ראשון (ממוסד מוּכָר להשכלה גבוהה) בתחום החינוך או בתחומים משיקים. כמו כן, התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בכל הדיסציפלינות אשר ניחנים ביכולת למידה עצמית ופתוחים לחשיבה חדשה על הפדגוגיה בעידן הדיגיטלי.

 

 

 

מטרות החוג:

  • להבין את ההשלכות של המציאות הטכנולוגית על התפתחותם השכלית והרגשית של ילדים, ועל השינויים במוחם ובתפיסותיהם;
  • להכיר  את השינויים המהפכניים שחלים בשיטות ההוראה וההערכה כיום;
  • לטפח כישורי מנהיגות ויזמּות פדגוגית; 
  • לחשוף ולהתנסות בטכנולוגיות מגוונות ללמידה;
  • הרחבה והעשרה של הידע האקדמי ויכולת החקירה של מורים;

 

 

קורסים המייצגים חדשנות פדגוגית הם:
"חלופות בהערכה", "פיתוח חשיבת עתיד", "המוח והלמידה" ו"חינוך ויצירתיות". הקורסים העוסקים בחדשנות ארגונית הם "ייחודיות ויישומיה בחינוך", "חינוך וערכים בעידן טכנולוגי" ו"דרכים למנהיגות וחדשנות במערכת החינוך".

 

קורסים המייצגים טכנולוגיות ויישומיהן הם:
"טכנולוגיות בלמידה ובחינוך", "אזרחות דיגיטלית", "טכנולוגיות מרובות הקשרים", "למידה מרחוק – היבטים פדגוגיים-טכנולוגיים ורגשיים", "מדיוקן עצמי לתרבות הסלפי", "אסטרטגיות הוראה במרחבי למידה חדשניים" ו"סביבות למידה גמישות וחדשניות".

 

קורסים בתחומים אקדמיים:
תחום זה מיוצג בסמינריונים ובקורסים  הבאים: "מחקר כמותי", "שיטות מחקר למתקדמים – מחקר איכותני" ו"כתיבה אקדמית".

 

 

אופי הלימודים:
הלימודים מתקיימים בימי ראשון במשך שנתיים בשעות  10:00-17:00
(אחת לחודש הלימודים יתקיימו בזום משעה 08:30-18:00)
כמו כן יתקיימו כמה קורסים מקוונים בלמידה מרחוק.

 

 

 

למעוניינים בפרטים נוספים, להלן תיאור של קורסים נבחרים, הייחודיים לחוג לחדשנות בחינוך :

 


חינוך וערכים בעידן הטכנולוגי: סקירה וניתוח של המציאות שאנו חיים בה והבנת השלכותיה על הרגלי החיים, מבנה המוח והתרבות הערכית של ילדים ובני נוער. ניתוח בעיותיו המרכזיות של החינוך המסורתי בתחומי הלמידה, הטכנולוגיה, ההערכה והמדידה כדי להבין את המסרים הערכיים שהוא משדר.  הכרת חלופות ופתרונות אפשריים של חינוך המאזן בין טכנולוגיה לערכים.  הקורס מתקיים ברובו במפגשים "פנים אל פנים".

 

 

טכנולוגיות בלמידה ובחינוך: אילו מגמות טכנולוגיות חדשניות (ואולי משבשות) אפשר לזהות? מהי השפעתן הפוטנציאלית על החינוך? מה הן הסכנות האפשריות שטמונות בהן? הקורס מספק תשתית תאורטית לבחינת השאלות הללו ושאלות אחרות, וזאת תוך כדי יישום הלמידה בפלטפורמות טכנולוגיות מגוונות. הלמידה בקורס היא למידה אסינכרונית מתוזמנת – קורס המתקיים באופן מקוון. את יחידות הלימוד בקורס אפשר ללמוד בפרקי זמן קבועים שהמרצה הגדיר.

 

 

דרכים למנהיגות וחדשנות במערכת החינוך: בתחילת הקורס נדונים מושגים יסודיים: ערכים כבסיס למדיניות חינוך בכלל ולפיתוח רעיון חינוכי חדש בפרט; זיהוי הגורם המפעיל )טריגר( לפיתוח מדיניות חינוך חדשה; לידתו של רעיון חדש והדרך להגשמתו – "מעשה מנהיגּות" ותהליכי קבלת החלטות בדרך לעיצוב הרעיון החדש. בהמשך הקורס מוצגים מודלים חינוכיים מצליחים במדינות בעולם )פינלנד, אסטוניה, סינגפור, ארצות הברית וישראל). מודלים אלה מהווים בסיס להגדרת שינוי וחדשנות חינוכית, בית הספר "הרצוי" ומנגנונים ליצירת מודלים חדשים.

 

 

יסודות וחידושים בהתפתחות המוח והלמידה: בקורס זה נלמד להבין את מנגנוני הזיכרון במוח ולהשתמש בהבנה זו כדי להתאים את ההוראה למִגוון רחב של לומדים (ילדי גן ותלמידי בית ספר). הקורס עוסק בהכרת מבנה המוח והאונֹות תוך כדי התמקדות באונה הפרונטלית ובתפקודים שהיא מופקדת עליהם, כמו למשל תכנון, זיכרון עבודה ופתרון בעיות; בהמחשה של הפלסטיּות המוחית וברתימת הנושא לצורך קידום תלמידים במערכת החינוך, בשינויים במבנה המוח כתוצאה מחשיפת ילדים למסכים, בהכרת הבסיס המוחי של תלמידים עם ליקויי למידה, ובשינויים בפעילות המוח עקב התערבות והוראה מתקנת.

 

 

מתמונת דיוקן לתרבות הסלפי: משמעות המונח "סלפי"  היא צילום של אדם את עצמו, בדרך כלל באמצעות סמארטפון או מצלמת רשת. לעיתים קרובות האדם חושף את הצילום במדיה חברתית דוגמת אינסטגרם, טיקטוק ופייסבוק. האם יש הבדל בין הסלפי של ימינו לבין תמונות הדיוקן אשר מלוות אותנו במהלך כל ההיסטוריה? בקורס נבחן מושגים בתחום זה, נדון בהם ונקרא תיגר עליהם.

 

 

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג