חינוך ומגדר | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

הנתיב לחינוך ומגדר

הנתיב בחינוך ומגדר יקנה ידע  ויפתח הבנה לגבי הממדים המגדריים של חינוך והוראה כסוכן חברות עבור התלמידים.  במהלך הלימודים ידונו הבדלים מגדריים בנגישות להשכלה, בהישגים במקצועות הומאניסטים, ראליים וטכנולוגיים.  תשומת לב מיוחדת תינתן לאופן שבו  משעתקת מערכת החינוך  את מוסד המגדר  והוראה כמשלח יד מאורגן, בטוח, אך דל סטטוס ושכר עבור נשים.

 

רציונל

למרות האתוס השוויוני, עיון במבנה שוק העבודה יציג פערים מגדריים בכל היבט,  לגברים יש ייצוג יתר בתחומי STEM ובתפקידים יוקרתיים יותר, בעוד שנשים עובדות לעתים קרובות בעבודות במעמד נמוך במגזרי שירותים, בריאות וחינוך.  הבדלים אלו מופיעים כבר בזמן בית הספר, כאשר בנות מדווחות על תפיסות עצמיות אקדמיות נמוכות יותר במקצועות STEM ואילו בנים מדווחים על חולשה יחסית  בקריאה ובשכלול שפה.


ההנחה היא  שסטריאוטיפים מגדריים המועברים על ידי סוכני סוציאליזציה ממלאים תפקיד חשוב בשמירה על הבדלים מגדריים בחינוך. מורים הם דמויות מפתח לקידום שוויון מגדרי בחינוך, שכן ידוע כי עמדותיהם ונהלי ההוראה שלהם משפיעים באופן מהותי על המוטיבציה והביצועים של התלמידים. כדי לקדם בנות ובנים באופן שווה במסגרות חינוך משותף, המורים צריכים להיות מודעים לסטריאוטיפים המגדריים שלהם עצמם. יתרהמכך, הם מחייבים  רכישת ידע על הבדלים מגדריים ושיטות הוראה מתקדמות.  מטען שיאפשר את פיתוח  הפוטנציאל האישי של תלמידים מבלי שיוגבל על ידי סטריאוטיפים מגדריים.

 

חרף האמור לעיל, סטריאוטיפים מגדריים מטופלים רק לעתים רחוקות בהכשרת מורים.  מטרת החוג לחינוך ומגדר  לעורר מודעות לתפיסות מגדריות, אמונות של מסוגלות עצמית ותיאוריות מרומזות. לצייד את הלומדים בידע  ושיטות הוראה שיונחלו  אחר כך לתלמידים. יישום תכנים אלו  בהכשרת מורים עשוי לקדם  שוויון מגדרי בחינוך.

 

קורסי בסיס : מבוא למגדר בחינוך; פדגוגיה פמיניסטית, ההבנייה המגדרית במסגרות הגיל הרך.
קורסים מתקדמים: מגדר ומדיה, הפרספקטיבה המגדרית במדיניות חינוכית, תכנון והערכה
קורסי בחירה: חינוך מיני, מגדר במנהיגות חינוכית.  ההיסטוריה של נשים במתמטיקה ובמדעי הטבע.

 

למידע נוסף ולהשארת פרטים לחצו כאן >>