לוח שנה אקדמי - שער אקדמי | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*
  • תשפ"ב לוח שנה אקדמי  - היחידה הקדם אקדמית - מכינות:

מכינה אוקטובר שנתית

מכינה מקוצרת אוקטובר

מכינת  30+ אוקטובר

מכינת אביב מקוצרת 2022

מכינת 30+ אביב 2022

תכנית משל"י (השלמת 12 שנות לימוד) 

  • תשפ"ג לוח שנה אקדמי  - היחידה הקדם אקדמית - מכינות:

מכינה אוקטובר שנתית 

מכינה אוקטובר מקוצרת

מכינת אוקטובר מכינת 30+

תכנית משל"י