לוח שעות הוראה - זמני שיעורים והפסקות | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
 
לוח שעות הוראה- משנת  תשע"ז

 

יש לשים לב, כי בימי א' ישתנו זמני השיעורים על מנת לכלול הפסקת "צהרי תרבות".
שעות הלימוד לימים
אלו: