מאגרי דיסרטציות ותזות בעברית | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
צור קשר
  • captcha
  • 5033*

מאגרי דיסרטציות ותזות בעברית

הקטלוג המאוחד – ULI  - Israel Union List
ניתן לבצע חיפוש של דיסרטציות ותזות בקטלוג המאוחד הישראלי. מרבית עבודות המחקר מוגבלות לצפייה לקהילת האוניברסיטה שבמסגרתה הן נכתבו.
כדי לחפש דיסרטציות ותזות בממשק המשתמש החדש יש לבחור "חיפוש מתקדם"  ו"עבודת מחקר" מתוך התיבה "סוג חומר".


עבודות גמר של אוניברסיטת חיפה
מאגר של דיסרטציות ותזות בטקסט מלא של סטודנטים באוניברסיטת חיפה.

הספרייה האיכותנית (אוניברסיטת בן גוריון)

מאגר של דיסרטציות ותזות איכותניות. המאגר מרכז עבודות מחקר ממוסדות שונים. מרבית העבודות בטקסט מלא.

 

מאגרי דיסרטציות ותזות באנגלית
ProQuest Dissertations & Theses
מאגר של דיסרטציות ותזות שפורסמו משנת 1861 עד היום. עבודות המחקר שפורסמו משנת 1980 עד היום כוללים תקצירים, מרבית עבודות המחקר שפורסמו מ-1990 זמינות בטקסט מלא.
המאגר אינו חופשי, הגישה למאגר אפשרית דרך הפורטל האישי: כניסה לפורטל האישי > גישה למאגרי מידע > ProQuest - New interface > Dissertation & Theses


Open Access Theses and Dissertations - OATD
מאגר הכולל מעל 1.6 מיליון דיסרטציות ותזות אלקטרוניות מרחבי העולם. הטקסט המלא של עבודות המחקר נגיש דרך האתר של האוניברסיטה שהעניקה את התואר. המאגר מקשר לקטלוג של האוניברסיטה.


PQDT Open
מאגר של דיסרטציות ותזות בטקסט מלא.
DART-Europe E-theses Portal
מאגר של דיסרטציות ותזות אירופאיות בטקסט מלא. המאגר נוצר בעקבות שיתוף פעולה של ספריות מחקר וקונסורציום של ספריות למען שיפור גישה חופשית גלובלית לתזות ולדיסרטציות של אירופה.
                  

Networked Digital Library Theses and Dissertations – NDLTD
מאגר של תזות ודיסרטציות בטקסט מלא מרחבי העולם.


Electronic Theses Online Service – EthOS
מאגר של דיסרטציות שפורסמו במוסדות ההשכלה הגבוהה של אנגליה. המאגר כולל קרוב ל-500,000 רשומות מ-120 מוסדות. גישה לטקסט מלא של עבודות המחקר קיימת ב-260,000 רשומות בקירוב.

Theses Canada
קטלוג מאוחד של דיסרטציות ותזות קנדיות בטקסט מלא. כ-60 ספריות משתתפות בקטלוג.

Washington University Open Scholarship - ALL THESES AND DISSERTATIONS (ETDS)

מאגר של דיסרטציות ותזות בטקסט מלא של Washington University.