מי אנחנו | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
יוסי נחום agas@gordon.ac.il יושב ראש האגודה
רעות מולז׳ סגנית יושב ראש האגודה ואחראית רווחה
אבי ממן  avi18511@gmail.com ראש מחלקת מעורבות חברתית +אחראי מלגות
נועם סינואני ראש מחלקת תרבות
מישל שקולניק askagas@gordon.ac.il אחראית כרטיסי סטודנט ומייל פניות
ניב מלכה  nivma@gordon.academy אחראית נושאים אקדמיים+ ועדות משמעת

פנו אלינו Agas@gordon.ac.il

 

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*