מרחבים מוגנים | האקדמית גורדון - המכללה לחינוך
במבנה המכללה קיימים מרחבים קומתיים ממוגנים הפזורים במבנים השונים. בנוסף למקלטים ולממ"דים, משמשים חלק מהחדרים הפנימיים ומהמסדרונות הפנימיים כרחבה מוגנת.
להלן מצורפת טבלת הפינוי למרחב המוגן לפי מיקום חדר הלימוד:

מספר

האזור המפונה

המקום המוגן

1

ספריה חדשה

מקלט ומסדרון קומה 100

2

ביתנים 1, 2, רחבת סימה פרנק.

מסדרון קומה 100 + מקלט

3

מסדרון ראשי 400 (חדרים 419-429)

מסדרון קומה 300 וממד 300

4

מסדרון מנהלה

ממ"ד הנה"ח, מסדרון 300

5

כיתות 300 + קפטריה

מסדרון 300 + ממד 307

6

קומה 500 חדשה, קומת 400 חדרי מחשבים

לובי המרפ"ד, מסדרון ספריה

7

קומה  600 ישנה, 500 ישנה

ממד"ים קומתיים, מסדרון 300

8

מרפ"ד

מקלט ומסדרון קומה 100

9

כיתות קומה 100

מקלט

 
במהלך התרגילים לכניסה למרחבים ממוגנים, תושמענה הנחיות במערכת הכריזה. נא הישמעו להנחיות צוותי החירום.

אין לרוץ במסדרונות, יש ללכת אל המרחב המוגן הקרוב ביותר לחדר הלימוד ולהמתין להוראות צוותי החירום.

 

צור קשר
  • captcha
  • 5033*